Календар

Към по-ефективни събития “С образи и думи”

Към по-ефективни събития “С образи и думи”Обучение за графично записване и фасилитиране от За Земята

За Земята ви кани на обучение за графично записване и фасилитиране на 18 и 19 януари в JA Starturp Hambar, София Тех Парк. Обучението е въвеждащо в двете теми, като дава теоретична и практична основа за развитие на нови умения.
Целта на За Земята е да насърчи повече хора да използват в практиката си визуалното представяне на информация, което точно и ефективно отразява мисленето на групата, стимулира обмена на идеи, подпомага ученето и сътрудничеството чрез лесно за разбиране и споделяне съдържание.

Обучителите са Христина Попова и Розалина Недкова от 500 markers, които вярват, че всяко едно събитие е по-пълноценно и смислено, когато в случването му се използват графичното записване и фасилитиране. Посветени са на това да развиват и правят достъпни методите за по-голям брой хора. Те ще ни помогнат да се запознаем с различни аспекти на визуалната комуникация, които ще приложим веднага в лични опити.

Някои от темите, по които ще работим са: избора на материали, основни техники за визулизиране, силата на шрифтовете и цветовете, как да изобразяваме хора, предмети и абстрактно съдържание, създаване на собствен речник, дигитализиране на изображенията.

Осигурени са всички материали, необходими за двата дни на обучението, както и допълнителни такива за последващо развитие и надграждане на уменията.

За да участвате е нужно да се регистрирате до 15 януари: https://goo.gl/forms/EF7ZdENZfzMwwcyl1

Местата са ограничени до 20 и записвания се приемат до запълването им.

Участието е срещу дарение от 90 лева, с което покриваме част от разходите за курса. Сумата се заплаща предварително по банков път или в офиса на За Земята.

Подробна информация можете да откриете във фейсбук събитието: https://www.facebook.com/events/397352230716230/

Или на сайта на За Земята:

https://goo.gl/NxMjhM

За контакт: Кристиян Найденов, +359 2 9431123

“С образи и думи: обучение за графично записване и фасилитиране” се случва в рамките на проекта „Училище за устойчиво развитие и активизъм“ на За Земята и Приятели на Земята Европа. Той цели да насърчи използването на неформални методи за екологично образование с акцент върху практически знания и изграждане на информирана гражданска позиция по глобални теми, които засягат хората и природата.
Проектът е съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на тази публикация е на За Земята. Предоставените материали и информация не отразяват гледната точка на Европейския Съюз.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1366 посещения

OFF

Последно качено » Новини