Календар

Школа по орнитология и природозащита - Лекция 9

Школа по орнитология и природозащита - Лекция 9 На 16 януари ще се проведе лекция 9 от школата по орнитология и природозащита на тема: Биосферните паркове в България – съвременна визия и възможности за развитие

Лектори:
▪ Катрин Томова – Координатор „Биосферни паркове“ към Българска фондация Биоразнообразие
▪ Елица Иванова – Комуникационен експерт в Българско дружество за защита на птиците; координатор „Младежки дейности“ към Българска фондация Биоразнообразие

Ще ви разкажем за това що е то съвременен биосферен парк според представите на ЮНЕСКО и има ли той почва у нас.

Създадена през 1971 г., програмата „Човекът и биосферата“ претърпява промени и през последните 20 години биосферните резервати постепенно се превръщат в биосферни паркове. В България съвременната концепция е сравнително непозната и именно затова ще се радваме да споделим с вас резултатите от процеса на преход от резервати към паркове и възможностите за включване в програмата. Ще ви покажем кои са новите четири биосферни парка у нас и ще си поговорим за възможностите за развитие, които тези територии предоставят. Ще споделим примери и добри практики от света и ще обсъдим как може биосферните паркове да се превърнат в много повече от защитени територии.
Школата по орнитология и природозащита е безплатна.

Лекциите се провеждат всеки вторник от 18:30 ч., а дължината им е 60-90 мин., в зависимост от конкретната разглеждана тема. Както и предните години, лекциите ще се провеждат в заседателната зала на НПМ-БАН в София, бул. Цар Освободител 1 (обща сграда на База-2 на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН с Природонаучния музей, вход откъм Руската църква).
Лекциите са онагледени с помощта на съвременни аудио-визуални средства, организират се и екскурзии сред природата.
Ако сте пропуснали някоя лекция не се колебайте и посетете следващите.
Школата дава възможност за професионална ориентация на учениците и студентите.

Лекционният курс се води от доц. д-р Борис Николов.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1990 посещения

OFF

Последно качено » Новини