Календар

Школа по орнитология и природозащита - Лекция 19

Школа по орнитология и природозащита - Лекция 19На 3 април от 18:30 часа ще се проведе лекция 19 от школата по орнитология и природозащита на тема: Морските птици в открито море – знания и предизвикателства

Лектор:
▪ д-р Мария Богданова* – Център по екология и хидрология в Единбург, Шотландия (Великобритания)

Къде морските птици мигрират и прекарват зимата и къде намират храна за малките си през гнездовия период? Допреди две десетилетия това беше загадка. Благодарение на бързото развитие на технологиите и миниатюризацията на проследяващите устройства, през последните години учените постигнаха огромен напредък в тази изследователска област. В лекцията се посочват резултати от проучвания върху два вида морски птици, гнездящи в Шотландия – качулат корморан и трипръста чайка, и как те допринасят за тяхното опазване.

Мария Богданова завършва магистратура по екология в Биологическия факултет на Софийския университет, след което защитава успешно докторска дисертация по зоология към Университета в Глазгоу. През последните 10 години работи в Центъра по екология и хидрология в Единбург, където изследва хранителната екология, миграциите и пространственото разпределение на различни видове морски птици.

С над 420 вида птици, установени до момента в страната, България е сред най-богатите в орнитологично отношение страни в Европа. Всички желаещи да разширят своите познания върху птиците са добре дошли на лекциите на Българската орнитологическа централа. Школата по орнитология и природозащита е безплатна.

Лекциите се провеждат всеки вторник от 18:30 ч., а дължината им е 60-90 мин., в зависимост от конкретната разглеждана тема.

Както и предните години, лекциите ще се провеждат в заседателната зала на НПМ-БАН в София, бул. Цар Освободител 1 (обща сграда на База-2 на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН с Природонаучния музей, вход откъм Руската църква).

Лекциите са онагледени с помощта на съвременни аудио-визуални средства, организират се и екскурзии сред природата.
Ако сте пропуснали някоя лекция не се колебайте и посетете следващите.

Школата дава възможност за професионална ориентация на учениците и студентите.

Лекционният курс се води от доц. д-р Борис Николов.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1480 посещения

OFF

Последно качено » Новини