Календар

Успех за природата на заседанието на Комитета на ЮНЕСКО - Белиз вече не е списъка на световните обекти в опасност

Успех за природата на заседанието на Комитета на ЮНЕСКО - Белиз вече не е списъка на световните обекти в опасностРешението за Пирин се очаква на 28 юни

На 26 юни, по време на своето 42 заседание, Комитетът за световното природно наследство към ЮНЕСКО реши да извади кораловия риф на Белиз от списъка на застрашените природните обекти. WWF приветства това решение, взето след усилия на държавата да не позволи нефтодобива на територията на обекта и след международна кампания на WWF за опазване на Белиз, в която участваха над 450 000 души с искане за устойчиво бъдеще на кораловия риф. В резултат на обединените усилията на правителството на Белиз, на неправителствени организации и на ЮНЕСКО, в близост до рифа са забранени индустриалните дейности, включително и нефтодобива.

Бариерният риф на Белиз е част от природните обекти на ЮНЕСКО от 1996 г. В последните 10 години обаче той е обявен за обект в опасност, поради заплахата от необратими щети от мащабно крайбрежно строителство и сеизмични тестове за проучване на нефт, както и заради липсата на стабилна законова рамка за опазването му. Рифът е дом на стотици видове и важен икономически ресурс за Белиз. Доходите на около 190 000 души в района са генерирани от туризма и риболова, свързани с рифа.

WWF участва на заседанието на Комитета на ЮНЕСКО, за да подкрепи силни решения за опазване на други застрашени природни обекти като Национален парк "Пирин" и резервата Селуз в Танзания. Междунардоният съюз за защита на природата, Върховният съд на България и ЮНЕСКО последователно излязоха с позиции, които изискват всякакви промени в плана за управление на Пирин да се правят при спазване на закона и след оценка, която да покаже какъв би бил ефектът им върху природата на парка. ЮНЕСКО ще обяви своето финално решение за Пирин на 28 юни, но проекторешението на институцията е българското правителство да не прилага промените в сегашния план за управление на Национален парк "Пирин", докато проектът за нов план не се подложи на екологична оценка. Също така, в проекторешението на ЮНЕСКО се приветства решението на Върховния административен съд от април 2018 г., който отхвърли решението на министъра на околната среда да не се прави екологична оценка на новия план за управление на Пирин.

Притеснени сме, че за разлика от други правителства, които активно лобират за съхраняване на своето природното богатство, българското не споделя позицията на природозащитниците и на международните институции за опазването на Пирин, коментира Катерина Раковска от WWF. На заседанието на Комитета на ЮНЕСКО присъства голяма българска правителствена делегация, но тя е водена от вицепремиера Валери Симеонов, чиято подкрепа за отваряне на Пирин за сечи и строежи е публична. Ако вицепремиерът не е променил рязко позицията си, целта на делегацията може да е отслабване на опазването на Пирин, смята Раковска.

Районът около Пирин, както и около всяка друга защитена територия в България, има привилегията да разполага с природно богатсто, което, при адекватно опазване и устойчиво ползване, осигурява разнообразна икономичека дейност и високо качество на живот. Затова WWF от години алармира, че изсичането и застрояването на Национален парк "Пирин" по желание на офшорни фирми с неясни собственост е най-лошият сценарии за похабяване на безценен природен ресурс и е фактическо ограбване на българските граждани. Това със сигурност би довело до изключване на парка от списъка на ЮНЕСКО, което автоматично поставя България в групата на държавите, където тежки бедствия или липса на законност пречат да се опазва природното и културното наследство, допълва Раковска.

снимка: Antonio Busiello - WWF Guatemala

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1103 посещения

OFF

Последно качено » Новини