Календар

Евродепутати призовават ЕК да започне наказателна процедура срещу България, за да спаси Пирин и Кресненското дефиле

Евродепутати призовават ЕК да започне наказателна процедура срещу България, за да спаси Пирин и Кресненското дефилеЧленове на Европейския парламент, представляващи седем различни политически групи, изпратиха писмо до европейския комисар по околната среда, морското дело и рибарство Кармену Вела, с което изразяват своята загриженост за критичната ситуация в две български защитени зони - Национален парк Пирин и Кресненското дефиле, съобщава коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“.

Българското правителство неотдавна прокара промени в плана за управление на Национален парк Пирин, които отвориха за строителство почти половината от територията му, която е също част от европейската екологична мрежа Натура 2000 и обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО.

Междувременно Кресненското дефиле, също зона от Натура 2000, е застрашено поради изграждането на магистрала "Струма".

Евродепутатите призовават Европейската комисия да започне наказателна процедура срещу българското правителство за значителни нарушения на законите на Европейския съюз, по-специално на екологичното законодателство, включително неспазване на задълженията по Натура 2000 в Национален парк Пирин и Кресненското дефиле.

Писмото е подписано от Светослав Малинов и Сирпа Пиетикайнен (Европейска народна партия), Джо Лейнен (Прогресивния алианс на социалистите и демократите), Марк Демесмекер (Европейски консерватори и реформисти), Катрин Биърдър (Алианса на либералите и демократите за Европа), Меря Килонен (Европейската обединена левица – Северна зелена левица), Ска Келер и Ребека Хармс (Зелените/Европейски свободен алианс), Елеонора Еви (Европа на свободата и пряката демокрация).

Коалицията „За да остане природа в България“ отново заявява, че българското правителство отчаяно се опитва да заобиколи европейското право, както в случая Пирин, така и за Кресна. Магистрала "Струма" се подпомага от структурните фондове на Европейския съюз. Измененията в плана за управление на Национален парк Пирин предвиждат по-нататъшно строителство и сечи в Натура 2000 в нарушение на европейското законодателство за околната среда. Ще бъде шокиращо, ако защитената природа на Европейския съюз се унищожи с европейски средства пред очите на европейските институции.

Национален парк Пирин има огромна стойност на национално, европейско и световно ниво заради вековните му гори, красивия ландшафт и биоразнообразието. Независимо от това българското правителство иска да позволи нови строежи в Пирин без оценка за съвместимост или стратегическа екологична оценка, изисквана както от Директивата на ЕС за местообитанията, така и от Директивата за стратегическа екологична оценка. Депутатите отбелязват със загриженост, че отговорите на Европейската комисия на парламентарните въпроси стигат до извода, че в Пирин досега не са настъпили нарушения на правото на ЕС.

В Кресненското дефиле се планира изграждането на магистрала Струма. Дефилето с дължина 17 километра е най-богатото откъм биологично разнообразие място в България с близо сто защитени от ЕС видове, като сухоземни костенурки, скални орли, белоглави лешояди, леопардов смок, 12 вида прилепи. Кресненското дефиле е и ключов мигриращ коридор за мечки и вълци. Неотдавнашно решение на български съд не спря изпълнението на плановете за строеж, които представляват непосредствен риск за уникалната флора и дивата природа и нарушават природозащитните директиви на ЕС. Крайно време е Европейската комисия да се намеси, за да гарантира, че цялата автомагистрала ще бъде построена извън Кресненското дефиле, пише в писмото. Още през 2008 г. беше очертан алтернативен план с оценка, одобрена от Европейската комисия.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2895 посещения

OFF

Последно качено » Новини