Календар

Инвазивни видове и островна фауна: случаят с гуамския дърдавец

Инвазивни видове и островна фауна: случаят с гуамския дърдавецЛекция 19 от Школа по орнитология и природозащита „Проф. Димитър Нанкинов“ към Българска орнитологическа централа, ИБЕИ-БАН. 02.04.2019 г., 18:30 часа, вход свободен

Поканен лектор: Петко Петков

Ще научим защо инвазивните чужди видове са един от главните фактори за загубата на биологично разнообразие в наши дни, за уязвимостта на островната фауна и какви усилия се полагат за спасяването на нелетящия и ендемичен гуамски дърдавец (Gallirallus owstoni).

Лекторът Петко Петков е биолог, чийто професионален път започва в Зоопарк-София, продължава през Българската орнитологическа централа (по това време част от Института по зоология при БАН), след което включва участие в многобройни проекти в Северна Америка и Тихия океан, свързани с изследване и опазване на различни видове животни – от безгръбначни през саламандри и отровни змии, птици, до мечки гризли.

С над 420 вида птици, установени до момента в страната, България е сред най-богатите в орнитологично отношение страни в Европа. Всички желаещи да разширят своите познания върху птиците са добре дошли на лекциите на Българската орнитологическа централа.
Школата по орнитология и природозащита е безплатна.

Лекциите се провеждат всеки вторник от 18:30 ч., а дължината им е 60-90 мин., в зависимост от конкретната разглеждана тема.

Както и предните години, лекциите се провеждат в заседателната зала на НПМ-БАН в София, бул. Цар Освободител 1 (обща сграда на База-2 на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН с Природонаучния музей, вход откъм Руската църква).

Лекциите са онагледени с помощта на съвременни аудио-визуални средства, организират се и екскурзии сред природата.
Ако сте пропуснали някоя лекция не се колебайте и посетете следващите.

Школата дава възможност за професионална ориентация на учениците и студентите.

Лекционният курс се води от доц. д-р Борис Николов.

Контакти на Българската орнитоцентрала към Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН:

• тел.: 029885115 / вътр. 631; 0879499184
• е-mail: ring.bgs@gmail.com

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1577 посещения

OFF

Последно качено » Новини