Календар

Ново поколение ГМО без контрол при внос въпреки наличните рискове

Ново поколение ГМО без контрол при внос въпреки наличните рисковеДнес, 26.06.2019 г., Екологично сдружение "За Земята" публикува доклада „Редактирането на гени: рискове за здравето и околната среда“. Според него генно редактираните организми са склонни към непредвидени и неочаквани ефекти на молекулярно ниво, които могат да представляват заплаха за човешкото здраве и околната среда, ако бъдат пуснати на пазара без задължителна задълбочена оценка на безопасността. В доклада се отбелязва, че има пропуски в изследванията относно начините, по които непредвидените последици на генетично ниво могат да повлияят върху целия организъм или да взаимодействат със сложни фактори на околната среда. Необходими са по-задълбочени изследвания, по-специално относно потенциалното въздействие върху здравето на хората и околната среда преди комерсиализирането на генетично редактирани организми. Авторите отбелязват, че предлагането предимно на толерантни на хербициди генетично модифицирани растения предполага, че приложенията за редактиране на гени допълнително ще засилят химически интензивния подход в селското стопанство.

Темата за генетично модифицираните организми е изключително популярна в България, но към този момент за обществото ни липсва достатъчно информация относно новите технологии на генното инженерство. А малкото налична такава е изключително едностранчива и говори предимно за ползите от тях. Ивайло Попов от "За Земята" коментира: „Публикувахме този доклад, защото индустрията, която предлага новите продукти на генното инженерство, старателно избягва асоциирането на новите технологии с класическите способи за производство на ГМО и ги нарича най-често „нови техники за отглеждане“. Рекламира ги като изключително прецизни, безопасни и важни за човечеството до такава степен, че не можем без тях. С тях (и едва ли не само с тях) ще можем да изхраним човечеството, да се справим с предизвикателствата на климатичните промени, дори ще трансформираме селското си стопанство като го направим устойчиво и щадящо околната среда. Но дали трябва да вярваме на същите обещания, които ни предлагаха и продължават да ни предлагат относно класическите ГМО, та нали те бяха изключително прецизни и нали те щяха да изхранят човечеството?!“

Едновременно с доклада от "За Земята" обявиха, че са получили официален отговор от Българска агенция по безопасност на храните, че не се осъществява контрол при внос на храни и фуражи за наличие на генетично редактирани организми. Причината е, че Европейската агенция за безопасност за храните не е въвела лабораторни методи, отговарящи на критериите за изпитване на ГМО на ниво Европейски съюз. В същото време към момента има поне две култури, които се предлагат на международните пазари – соеви зърна Calyxte и рапица Cibus. Същите не са получили към момента разрешение за използване в ЕС, но без реален контрол потребителите и отговорните институции няма как да знаят, дали такива се използват в храните и фуражите или не.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1239 посещения

OFF

Последно качено » Новини