Календар

Школа по орнитология и природозащита „Проф. Димитър Нанкинов“ - Лекция 6

Школа по орнитология и природозащита „Проф. Димитър Нанкинов“ - Лекция 6Видове птици от разредите Пеликаноподобни (2-ра част), Щъркелоподобни, Фламингоподобни и Ястребоподобни (1-ва част)
Дата: 26.11.2019 г.; начален час: 18:30; място: заседателна зала на НПМ-БАН в София, бул. Цар Освободител 1 (обща сграда на База-2 на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН с Природонаучния музей, вход откъм Руската църква). 

С над 420 вида птици, установени до момента в страната, България е сред най-богатите в орнитологично отношение страни в Европа. Всички желаещи да разширят своите познания върху птиците са добре дошли на лекциите на Българската орнитологическа централа.

Лекцията е част от традиоционната Школа по орнитология и природозащита „Проф. Димитър Нанкинов“ към Българска орнитологическа централа ИБЕИ-БАН и е БЕЗПЛАТНА. Провежда се всеки вторник от 18:30 часа, а дължината на лекциите е 60-90 мин., в зависимост от конкретната разглеждана тема. Всички лекции са онагледени с помощта на съвременни аудио-визуални средства, школата организира и екскурзии сред природата. Школата дава възможност за професионална ориентация на учениците и студентите. Ако сте пропуснали някоя лекция или сега разбирате за школата, не се колебайте и посетете следващите.

Лекционният курс се води от доц. д-р Борис Николов.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

915 посещения

OFF

Последно качено » Новини