Календар

Две начинания на WWF за „Натура 2000“ достигнаха финала на конкурс на ЕК

Две начинания на WWF за „Натура 2000“ достигнаха финала на конкурс на ЕКИнициатива за опазване на старите гори и проект за възраждане на Дунавския регион са сред 27-те финалиста в надпреварата

Инициативата на природозащитната организация WWF за опазването на старите гори в България и проектът LENA, който вдъхва нов живот на изоставени места по поречието на Дунав, достигнаха финала на конкурса за наградите „Натура 2000“, организиран от Европейската комисия. Отличията се присъждат от 2013 г. насам на най-успешните проекти, допринесли за опазването и управлението на европейската екологична мрежа „Натура 2000“.

Инициативата за опазването на старите гори в България се състезава за наградата в категория „съгласуване на интереси и възприятия“. Тя е изключителен пример за обединяване на усилия от страна на държавния и неправителствения сектор в името на природата. WWF, Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), Асоциация на парковете в България и Сдружение за дива природа Балкани заедно успяха да постигнат съгласие и да намерят начин за да защитят 109 000 ха стари гори държавна собственост, попадащи в обхвата на екологичната мрежа „Натура 2000“.

„Основната заплаха за старите гори е извършването на дърводобив, което променя драстично техните характеристики и води до изчезването на обитателите им – голям брой защитени видове, които не могат да оцелеят в стопанисвани гори. Освен това човешката намеса в тях води до нарушаване на водохранните и противоерозионни функции на старите гори“ коментира Нели Дончева, главен експерт в практика „Гори“ на WWF.

В рамките на инициативата тези последни кътчета на дивата природа у нас бяха проучени, картирани и поставени под защита. Експертната дейност обхвана 145 защитени зони от „Натура 2000“ на територията на цяла България. След успешното завършване на инициатива площта на всички стари гори, намиращи се под специален режим на защита в България, достигна 188 000 ха.

Другият финалист на WWF е проектът LENA, който се състезава в категорията „социално-икономически ползи“. Чрез него WWF работи с 11 защитени територии по поречието на Дунав, покриващи повече от 375 000 ха и над 15 „Натура 2000“ зони, избрани поради забележителната си природна стойност и неизползван икономически потенциал. Заедно с още 12 партньора от седем държави природозащитната организация променя облика на крайречните райони, полагайки основите на бизнеси, базирани на местните ресурси, като събиране на билки, природосъобразно земеделие, отговорен риболов, екологичен туризъм и устойчиво управление на защитените територии.

„WWF иска да покаже на хората в селските райони по поречието на Дунав, че от опазена околна среда може да се печели. Продуктите, произведени по екологичен начин, са благоприятни както за хората, така и за природата, а имат и по-висока стойност на пазара“, каза ръководителят на WWF Веселина Кавръкова.

WWF развива устойчива транспортна инфраструктура за електро-велосипеди в природните паркове „Персина“ и „Русенски Лом“, изгражда мрежа от туристически водачи по цялото поречие на Дунав, обучава местните производители на природосъобразно земеделие и животновъдство, проведе семинари за устойчиво билкарство в буферните зони на защитените територии и работи с рибарските общности за развитието на техния капацитет. Заради своята ефективност и комплексност през 2018 г. проектът LENA беше отличен с престижната германска награда „Устойчив проект“ в конкуренцията на повече от 450 кандидати.

Всеки, който иска, може да подкрепи опазването на старите гори в България или да спомогне за развитието на Дунавския регион като се включи в гласуването за наградата на публиката, което вече започна.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1330 посещения

OFF

Последно качено » Новини