Календар

ЕК заплаши България със съд за Натура 2000. Граждани излизат на втори национален протест.

ЕК заплаши България със съд за Натура 2000. Граждани излизат на втори национален протест. Протестите срещу продължаващото застрояване на българското Черноморие и промените в Закона за биоразнообразието, приети на първо четене от Народното събрание ще се проведат на 7 юли, вторник в София, Айтос, Благоевград, Ботевград, Бургас, Варна, Дупница, Пловдив, Разград, Русе, Сливен, Созопол, Шумен и плаж Корал. Очаква се да се присъединят и други градове. Организаторите призовават за спазване на строги противоепидемични мерки по време на събитията като спазване на дистанция от метър и половина и носене на маски.

София, 5 юли 2020 г. – България продължава да не спазва изискванията на европейското екологично законодателство заради необявяване на защитените зони за местообитанията и може да бъде осъдена за това, предупреждава коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“. Това става ясно от съобщение на Европейската комисия за взетите решения по процедури за нарушения на европейските закони от страните-членки от 02 февруари 2020 г. В съобщението е посочено, че ако в тримесечен срок България не обяви защитените зони за местообитанията от екологичната мрежа Натура 2000, страната ще бъде осъдена.

Това е поредното признание за абдикацията на държавата от задължението да опазва системно националния природен ресурс. Съобщението на ЕК идва наред с ежедневните примери за погазване на природозащитното законодателство при строежи и замърсяване на черноморското крайбрежие, строежи и сечи в национални и природни паркове, незаконни сечи в горите и замърсяване и унищожаване на реките. Катастрофалната ситуация очевидно е извън контрола на отговорните институции и природозащитната коалиция, заедно с партньори от цялата страна, организира втори национален протест, за да алармира за проблемите и да призове управляващите за спешни мерки.

Дългогодишен, системен провал за страната ни се оказва качественото изграждане на мрежата Натура 2000. По силата на екологичната директива за хабитатите всяка страна членка на ЕС е задължена да обяви Натура 2000 зоните в срок от шест години след като Европейската комисия ги приеме. Защитените зони трябва да осигурят запазването или където е необходимо, възстановяването на естествените местообитания и на местообитанията на видовете, които България е декларирала пред ЕК, че ще опазва по време на членството си в ЕС.

До предупредителното писмо от ЕК се стигна след неколкократни уведомявания от страна на Комисията, че България се бави с обявяването на зоните за местообитанията, утвърдени от ЕК. Независимо от предупрежденията на ЕК, МОСВ обяви само 11 зони от общо 234 и извърши трикратни промени на Закона за биологичното разнообразие по отношение на срока за обявяване на зоните (ЗБР, 2007 - 2 години; ЗБР, 2010 - 4 години; ЗБР, 2013 - 6 години). Забавянето на обявяване на зони с повече от 6 години заплашва България от поредната наказателна процедура, чийто глоби ще трябва да се плащат от българския данъкоплатец. Освен това всеки собственик на имот, попадащ в Натура 2000 зоните за местообитанията, губи сериозни средства за компенсаторни плащания. Не на последно място липсата на заповеди за обявяване на защитени зони създава условия за безбройните и безразборни строителни нарушения на последните диви места в България, както и до презастрояването на Черноморието и планинските курорти.

Освен провала на международния ангажимент на страната ни, става ясно че изменения на Закона за биоразнообразието, приети на първо четене в парламента, продължават да заплашват Европейската екологична мрежа в България. Според природозащитната коалиция, представителите на ГЕРБ в парламента са заблудили обществото, че проблемните предложения ще бъдат оттеглени. Дискусия в Народното събрание показа, че след първия национален протест няма и намек за приемане исканията на протеста.

Протестите срещу продължаващото застрояване на българското Черноморие и промените в Закона за биоразнообразието, приети на първо четене от Народното събрание ще се проведат на 7 юли, вторник в София, Благоевград, Ботевград, Бургас, Дупница, Пловдив,Русе и Сливен. Очаква се да се присъединят и други градове. Организаторите призовават за спазване на строги противоепидемични мерки по време на събитията като спазване на дистанция от метър и половина и носене на маски.

Исканията на протеста остава непроменени: народните представители да приемат единствено тези предложения в законопроекта, които не засягат Натура 2000 мрежата или изобщо да не променят закона; спиране на строителството на Алепу и провеждане на ОВОС; спиране на строителството в Природен парк „Странджа“.

Повече за протестите:

София: https://www.facebook.com/events/588882038376855/
Айтос: https://www.facebook.com/events/893452681152053
Благоевград: https://www.facebook.com/events/1592404190920749/
Ботевград: https://www.facebook.com/events/594134481213099/
Бургас: https://www.facebook.com/events/630894404188113/
Варна: https://www.facebook.com/events/1463324490723519/
Дупница: https://www.facebook.com/events/709553176444448/
плаж Корал: https://www.facebook.com/events/299087481238454/
Пловдив: https://www.facebook.com/events/763061164497966/
Разград: https://www.facebook.com/events/388269822150407/
Русе: https://www.facebook.com/events/198353904878711/
Сливен: https://www.facebook.com/events/314163006289826/
Созопол: https://www.facebook.com/events/373772060258755/
Шумен: https://www.facebook.com/events/556500908338201/

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1494 посещения 1 коментара

Коментари

  1. Калин Ненов
    2020-07-06 09:33:39

    Благодаря! :)

OFF

Последно качено » Новини