Календар

Коалиция 'За да остане природа в България' има нужда от доброволци!

Коалиция 'За да остане природа в България' има нужда от доброволци!Преди дни Европейската комисия идентифицира редица системни слабости при прилагането на законодателството на ЕС относно природата. Проблемът е, че не е оценявано кумулативното въздействие от съществуващи и одобрени планове и проекти в зони по "Натура 2000" при оценяването на въздействието на нови планове и проекти.

В зоните по "Натура 2000" е допустимо да се извършват икономически дейности, при условие че няма да окажат неблагоприятно въздействие върху зоните. Установената практика показва, че липсата на оценка на общото въздействие на проектите в България е довело до разрешение за "извършването на множество промени, представляващи сериозна заплаха за постигането на целите за опазване на природата".

От съобщение на Комисията се информираме, че България разполага с два месеца, за да отстрани нарушението. В противен случай комисията може да сезира Съда на ЕС.

Затова и от Коалиция" За да остане природа в България" през изминалите 2 години стартирахме две кампании за набиране на доброволци, с чиято помощ да успеем да анализираме и оценим мащабите и действителното въздействие на всички инвестиционни проекти върху природата на България и особено Натура 2000. До момента с безценната помощ на около 300 доброволеца успяхме да обработим значителна част от информацията, съдържаща се в писма, становища и решения на структурите на МОСВ. Благодарение на помощта на доброволците установихме доста инвестиционни намерения, застрашаващи природата в България. Тъй като има все още писма за въвеждане, а срокът, даден от Комисията е двумесечен, затова е и нашият настоящ апел към онези от вас, които биха се отзовали да ни помогнат да завършим оценката на инвестиционния натиск върху природата на България. За да анализираме и оценим мащабите и действителното въздействие на всички тези проекти върху природата на България и особено Натура 2000, е нужно информацията от решенията и писмата да бъде въведена в електронна таблица по предварително зададен формат. Това е огромна работа, времеемка и не особено приятна като занимание, но от изключителна важност за опазването на природата ни през следващите години.

Колкото повече хора се включат, толкова по-голяма е вероятността да успеем и да бъдем силни в аргументите си пред вземащите решения. Анализите ще бъдат доброволен принос от страна на нашите експерти в природозащитните организации.

Моля, който желае да се включи в инициативата, да пише на Ирина Костадинова: irina.kostadinova@bspb.org

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1383 посещения

OFF

Последно качено » Новини