Календар

Доброволческа кампания на Коалицията 'За да остане природа' получи престижна награда на Time Heroes за 2020

Доброволческа кампания на Коалицията 'За да остане природа' получи престижна награда на Time Heroes за 2020 Призът е за "за ефективна намеса" в Годишните награди на TimeHeroes за доброволчество и е за над 200 доброволеца, които се включиха във второто издание на кампанията "Въвеждай данни за оценка на натиска върху защитени зони от Натура 2000". Те обработиха близо 78 000 писма за проекти в близост или в защитени зони от Натура 2000, които най-често са одобрявани, без да минават процедури по Закона за биологичното разнообразие и Закона за опазване на околната среда. Това са близо две трети от всички решения, издадени от РИОСВ и МОСВ за одобряване на проекти около и в Натура 2000.

Обработената информация към днешна дата се анализира, за да бъде оценен инвестиционният натиск върху най-важните за опазване на биоразнообразието места в страната. Едновременно с това, тази информация се подготвя от Българско дружество за защита на птиците за интегриране в публична онлайн платформа, която ще показва на карта местоположението на отделните проекти и ще дава подробности за техния характер.

Благодарим ни всички, които участваха и дариха времето и труда си! Помощта ви в тази огромна и, често невълнуваща, работа е неоценима, за да може да анализираме данните и да предложим силни аргументи "за или против" решенията относно Натура 2000.

За да осъществим пълния анализ на инвестиционния натиск и да формулираме подходящи мерки, от Коалиция „За да остане природа в България“ само преди дни стартирахме трета мисия в платформата Time Heroes за въвеждане на останалата част от документите, издадени от МОСВ и регионалните му структури. Всеки желаещ да помогне, може да се присъедини към кампанията: https://timeheroes.org/bg/forthenature/vavezhdane-na-danni-zashtiteni-zoni-natura-2000-2021

Кампанията е координирана отново от Ирина Матеева, oтговорник по европейските политики към БДЗП и Зорница Стратиева, координатор проекти, Асоциация на парковете в България, без чиято ангажираност и подкрепа кампанията също не би могла да се състои!

Чуйте тук интервю със Зорница Стратиева за наградата и вижте аргументите на журито за нейното присъждане.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

643 посещения

OFF

Последно качено » Новини