Календар

Националният план за възстановяване и устойчивост пропуска златни възможности за природата на България

Националният план за възстановяване и устойчивост пропуска златни възможности за природата на БългарияКоалиция „За да остане природа в България“ предупреждава, че 10 дни преди крайния срок за внасяне в третата версия на Националния план за възстановяване и устойчивост липсват мащабни мерки за опазване на природата, устойчивото земеделие и реална трансформация към нисковъглеродна икономика.

От Коалицията алармират още, че вместо това правителството предлага мерки като наливане на 800 милиона лева в нереформираната държавна компания “Напоителни системи” ЕАД, което не само че противоречи на националната стратегия за напояване, но и може да навреди на редица зони, важни за природата. Към плана не е приложена задължителната по закон екологична оценка, а липсата на обществен диалог допълнително утежнява процеса.

Още през ноември миналата година Коалицията и редица други граждански обединения настояха планът да бъде използван за истински реформи в зелена трансформация на нисковъглеродна икономика, повече средства за биоразнообразието и практически мерки за опазване на природата, като се проведат и задължителните процедури по екологична оценка и оценка за съвместимост на плана (виж становище на Коалицията за зелен рестарт и становище на Коалиция "За да остане природа"). Във февруарската версия на Националния план за възстановяване и устойчивост липсваха подобрения, дори напротив - средствата за биоразнообразие се оказаха намалени с 6 милиона лева. 
Въпреки последвалите нови становища от гражданското общество (становище на коалиция “За зелен рестарт”, март 2021 и WWF, становище относно биоразнообразието в Националния план за възстановяване и устойчивост в представената преди дни трета версия на Националния план за възстановяване и устойчивост на България напредък няма. Средствата за биоразнообразие са едва 0,69% от бюджета на стълб „Зелена България“, в противовес на “значителни средства” за биоразнообразие, изисквани в Стратегията на ЕС за биоразнообразие 2030. Наред с това в новия проект за биоразнообразие има предвидени едва 150 ха възстановени екосистеми, в други документи към плана се говори за 100 дка, а в очакваните резултати на проекта за биоразнообразието въобще липсват възстановени екосистеми. 

Няма съгласуване с вече одобрени реформи в планови документи като Стратегията за хидромелиорациите до 2030 г., която предвижда законови промени и ликвидация на държавна компания „Напоителни системи“. Тя е бенефициент на над 800 милиона лева по плана в „Устойчиво земеделие“, един от трите компонента на стълб „Зелена България“. Това значи наливане на средства като вода в пясък, в нереформирана държавна компания, с проблематично управление от десетилетия. Предвидените по проект 101 съоръжения за отводняване - отводнителни помпени станции, отводнителни системи, отводнителни канали и предпазни диги, може да означава унищожаване завинаги на някои влажни зони, които при високи води осигуряват местообитания на мигриращи и гнездящи птици, както и защита от наводнения.

По отношение на биоразнообразието България има чернова на рамка за Натура 2000 за периода 2021 – 2027 г. със заложени мерки от различни източници от европейски фондове и националния бюджет. Средствата от Европейския фонд за възстановяване и устойчивост са възможност за надграждане и осигуряване на допълнителните мерки, заложени в Стратегията за биоразнообразието 2030 на Европейския съюз. Но националният план не съответства на поставените в стратегията амбициозни цели за опазване и възстановяване на природата като важен стълб на Зелената сделка

Трудно можем да подкрепим доказано неефективни проекти като картиране на екосистемите в Натура 2000, при положение, че през изминалите години бяха картирани две трети от страната и от това не произтече полза за природата. 

Допълнителни мерки са нужни както за опазване на природата, така и за подобряване качеството на живот и благосъстояние на българите. Планът за възстановяване и устойчивост е възможността за България да осъществи дейности, за които парите не достигат като: повишаване на капацитета за производство на фиданки от местни видове, свързаност между защитените зони, възстановяване на влажни зони и крайречни гори, осигуряване на речна свързаност, повишаване дела на защитените територии, подкрепа за  създаване и опазване на градски зелени зони, включително и за преодоляване на проблема със замърсяването на въздуха, създаване на устойчиви градски отводнителни системи и зелени покриви в населените места.

Накратко, необходими са:
• значима преработка на плана, като се отчитат аргументираните предложения на гражданското общество,
• повишаване на дела на средствата за опазване и възстановяване на природата,
• провеждане на задължителните по европейското и национално законодателство процедури по екологична оценка и оценка за съвместимост с Натура 2000.
На фона на изминалата половин година игнориране на гражданското общество оправданията за липса на време не са приемливи.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1477 посещения 1 коментара

Коментари

 1. Грейнис
  2021-04-29 09:21:06

  Зелената Клъстер-Технология "Вертикална Ферма" - https://vertikalna-ferma.alle.bg , предлага масово производство на 100% Карбон-Неутрални Биогорива, Стерилно-Чисти Храни, Протеини, Масла, Фуражи, Торове, Пулпове, Влакна, СО2-Складиращи (CCUS) Строителни Материали и много други, на Себестойност, близка до Нула.

  Изграждането на около 30 такива комплексни, високотехнологични и напълно автоматизирани Ферми би позволило спиране на целия Внос на Фосилни Горива и стартиране на наше собствено Чисто Производство и Експорт за стотици Милиарди Евро, умножаване на БВП-то ни многократно, разкриване на хиляди нови работни места, вдигане на Минималната Заплата на 2500 Евро и Минималната Пенсия на 1000 Евро, връщане на Емигрантите плюс заселване на няколко милиона квалифицирани Чужденци - до и над Население от 10 милиона, и нареждане на България сред най-богатите и успешни страни в света (влизане в Г-7), в рамките на 7-8 години.

  https://vertikalna-ferma.alle.bg
  https://biodizel.alle.bg
  https://horti-energy.alle.bg
  https://nula-energia.alle.bg
  https://bgsprint.alle.bg
  grainis@abv.bg

OFF

Последно качено » Новини