Календар

Школа по орнитология и природозащита „Проф. Димитър Нанкинов“ - онлайн лекция, 18 май, 18:30 ч.

Школа по орнитология и природозащита „Проф. Димитър Нанкинов“ - онлайн лекция, 18 май, 18:30 ч. Следващата онлайн лекция на Школата по орнитология и природозащита „Проф. Димитър Нанкинов“ ще бъде свързана с едно изключително значимо за миграцията на птиците и знаково от гледна точка на провежданите през годините орнитологични изследвания място в световен мащаб - района на гр. Ейлат в Южен Израел.

Тема: Safeguarding the migration flyway in Eilat

Кога: 18 май, 18:30 часа, онлайн в платформата Zoom

Лектор: Noam Weiss (Директор на IBRCE)

Ейлат и околностите му в южната част на долината Арава са район от ключово значение за миграцията на птиците в Близкия Изток и са място, което е мечта за мнозина – както орнитолози (професионалисти и любители), така и фотографи и др. Центърът за изследване на птиците до гр. Ейлат в Южен Израел (IBRCE) играе важна роля в дългогодишния мониторинг на птичите популации, преминаващи в района.
Повече информация за IBRCE: http://www.eilatbirds.com/en/

Лекцията е част от 33-ия сезон на Школата по орнитология и природозащита "Проф. Димитър Нанкинов", организирана и провеждана изцяло на доброволни начала от Българската орнитологическа централа към ИБЕИ-БАН.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1269 посещения

OFF

Последно качено » Новини