Календар

Стартира кампанията за номиниране на най-ярките постижения в областта на опазване на биоразнообразието и климата

Стартира кампанията за номиниране на най-ярките постижения в областта на опазване на биоразнообразието и климатаНа 22 май – Международният ден на биологичното разнообразие, Българска фондация Биоразнообразие отново дава началото на кампанията за номиниране на най-ярките постижения за опазване на природата и климата у нас. Номинирането е публично и всеки може да отправи предложения в една или повече категории, стига да се отнасят за периода 22 май 2020 – 22 май 2021. Наградите както винаги са само положителни, защото с негативните случаи обществото се сблъсква постоянно.

„Наградите са много важни за нас, защото чрез тях се популяризират положителните примери в опазването на природата в България, насърчава се природозащитната общност и техните дейности и се вдъхновяват много хора в най-различни сфери. От миналата година БФБ обръща специално внимание на темата за изменението на климата - едно от най-големите глобални предизвикателства, изискващи спешни лични, обществени и политически действия. По традиция даваме старт на 22 май и разчитаме на гражданската активност, за да може на есен да се съберем всички заедно и да отпразнуваме успехите и постиженията на всички тези, които работят за опазване на българската природа или се борят за намаляване ефекта от климатичните промени.“ – споделят организаторите от БФБ.

През 2021 година номинации, придружени с кратка обосновка и по възможност със снимки ще се събират в 6 категории на сайта на БФБ – www.bbf.biodiversity.bg, директно във формата за номинации (https://forms.gle/VvK8ZFNiWnzHQNzZ6 ) или по пощата на адрес: София, ул. Триадица 6, офис 504 «За Годишните награди» до 22 август 2021 г. :

1. Най-успешна кампания
2. Най-добър журналистически материал
3. Активист за биоразнообразието и климата
4. Политик с най-голямо внимание към българската природа и климата
5. Награда за отговорни бизнеси
6. Награда за международен експерт с принос за българската природа

Годишните награди на биоразнообразието отличават най-активните кампании през годината, най-смелите журналисти, най-отдадените активисти и най-загрижените за природата представители на бизнеса и политиката!

И тази година освен решение на журито от изявени общественици ще има и избор на публиката през социалните мрежи. Церемонията по награждаване ще бъде в края на септември, затова всички граждани, институции, медии, които искат да участват могат да изпратят свои предложения до 22 август.

Присъждането на Годишните награди се организира от Българска фондация Биоразнообразие в рамките на проект „Game On| Don't let climate change end the game”, финансиран от програма DEAR на ЕК.

Повече информация за категориите и критериите за Награди за биоразнообразието и климата 2021
 
Всички граждани, журналисти, неправителствени организации (НПО), институции и бизнес имат възможност да предложат своите номинации в следните категории:
 
1. Най-успешна кампания (акция/дейност), свързана с опазване на биоразнообразието и климата
 
Номинирайте кампанията (акция/дейност), която ви е впечатлила и вдъхновила. Защото е била първа по рода си, защото е креативна и/или добре подготвена, защото е увлякла много хора или е постигнала конкретен резултат. Кампанията (акцията/дейността) може да е разрешила природозащитен проблем, да е способствала за опазването и управлението на видове, местообитания или защитени територии/зони, да се бори с последиците от климатичните промени. А може да е засилила гражданската активност и повишила вярата на обществото в собствената му значимост. Това може да е кампания (акция/дейност) на неправителствена организация, на местна инициативна или гражданска група, на държавна институция или местна власт.

2. Най-добър журналистически материал, свързан с опазване на българската природа и климатичните промени
 
Търси се най-значимата, обективна, смела публикация/ предаване/ разследване на журналист или издание, която е провокирала отзвук в обществото и институциите, предоставила е нова, непозната до този момент информация по природозащитен проблем, намерила е отговори на значими за обществото въпроси. Могат да бъдат номинирани отделни журналистически материали или серия от материали на електронни, печатни медии, телевизионни, радио, регионални и национални медии.

3. Активист за природата
 
Той/ тя е запален защитник на природата, доброволец, който помага на организации или институции, работещи за опазване на биоразнообразието или работи в институция / организация за защита на природата и влиянието на климатичните промени. Възможно е да се номинира публична личност, застъпник на някоя кауза. Той/тя може да е навсякъде: на терен, в медиите, на публични събития, в парламента, в интернет, в университет, институция и организация.
 
4. Политик с най-голямо внимание към българската природа
 
Имаме ли политици на местно или държавно ниво, които в рамките на своите правомощия активно допринасят за опазването на природата? Знаем ли кой, дали и как включва в политическия дневен ред теми за природата и климата? Кои са политиците, които внасят законопроекти, подготвени от експерти в природозащитата, задават въпроси в българския или европейски парламент, застъпват тезите на гражданското общество с реални действия, а не само на думи? Ако ги познавате, номинирайте ги тук, за да стават все повече.

5. Награда за отговорни бизнеси
 
В тази категория могат да се номинират бизнеси, които не само не оказват отрицателни въздействия върху природната среда, а чрез дейността си подпомагат опазването или възстановяването на отделни видове или местообитания и/или имат специални програми или даряват за природозащитни дейности и граждански инициативи. Това могат да са както големи корпорации и малки фирми, така и земеделски производители и ферми, разположени в територии с висока природна стойност (вкл. Натура 2000 зони и защитени територии). Както и такива, които имат отношение към климатичните промени или се борят за намаляване на негативното им влияние.

6. Награда за международен експерт с принос за българската природа
Това е нова категория, която бе създадена през 2020, но не получи нито една номинация. Но според нас е важно да се отличат международни експерти, които са дали своя принос за българската природа. Работили са всеотдайно за каузата, помогнали са за промяна на политиките на различни нива, включили са се в дейности, които са били от полза или са донесли промяна в страната ни. Идеята ни е да окажем внимание на личностите, експертите, отделните хора, които са помагали през годините без значение от организацията или институцията към която са работили.

Носителите на Наградите през 2020 г.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1412 посещения

OFF

Последно качено » Новини