Календар

ЕК започва процедура срещу България за необявяване на защитени зони

ЕК започва процедура срещу България за необявяване на защитени зониДнес, 12 ноември 2021, Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на Европейския съюз срещу България за неспазване на задълженията ѝ съгласно Директивата за местообитанията (Директива 92/43/ЕИО), съобщава Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“. През януари 2019 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо до България, а през юли 2020 г. — и мотивирано становище по въпроса. Тя счита, че досегашните усилия от страна на българските органи са незадоволителни и недостатъчни, предявява иск срещу държавата пред съда на ЕС.

След като държавите-членки впишат своите територии от значение за Общността, те разполагат със срок от шест години, за да определят тези територии за специални защитени зони. Те също така са длъжни да установят природозащитни цели, които са специфични за всяка територия, и да въведат необходимите мерки за опазване, насочени към съхраняването или възстановяването на защитените видове и местообитания в териториите, така че да се постигне благоприятен природозащитен статус.

Комисията посочва, че до издаване на мотивираното становище по наказателната процедура, България не е издала заповеди за 194 от общо 229 защитени зони за природните местообитания. Искът пред Съда на ЕС е също така, че България системно и последователно не изпълнява задължението си да установи специфични за всяка територия природозащитни цели и мерки за опазване. Тези изисквания са от ключово значение за опазването на биологичното разнообразие в ЕС.

Обявяването на защитените зони трябваше да се направи за шест години между декември 2009 и декември 2014 г. Отговорността за това дело, в което ще осъдят България, е на следните министри на околната среда и водите, управлявали от декември 2009 г. до юли 2020 г. : Нона Караджова, Юлиан Попов, Искра Михайлова, Станислав Анастасов, Светлана Жекова, Ивелина Василева, Ирина Костова, Нено Димов, Емил Димитров.

Според „За да остане природа в България“, всеки от тях е можел да предприеме стъпки, за да не се стигне до тук, но не го e направил. Те обаче няма да понесат отговорност за бездействието си, а България ще бъде осъдена. За тези 12 години много собственици на земи и гори не получиха компенсация за включването на имотите им в защитени зони, а страната загуби значима част от видовете и местообитанията в тях.

От Коалицията напомнят, че в предизборната програма на ГЕРБ през 2009 г;. беше включено обещание за издаване на заповеди за всички защитени зони, което така и не се и случи до 2021 г.

Коалицията многократно отправя предложения за разрешаване на проблема с необявяването на защитени зони, на техните цели и мерки за опазването им, които така и не бяха приети от МОСВ. Междувременно МОСВ изхарчи над 30 милиона лева за тези цели и те не бяха постигнати.

Природозащитниците очакват реакция от МОСВ за персонална отговорност на длъжностните лица, чиито действия и бездействия са довели до започването на това дело.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

590 посещения

OFF

Последно качено » Новини