Календар

Енергия или природа - това не е избор, който можем да си позволим да правим

Енергия или природа - това не е избор, който можем да си позволим да правимФотоволтаичните (соларни) инсталации за производство на електрическа енергия все повече навлизат в ежедневието. През последните години, този алтернативен източник за производство на енергия става все по-достъпен и предпочитан от инвеститорите. Технологията се счита за природощадяща и е един от одобряваните методи за борба с климатичните промени.

За изграждане на фотоволтаични инсталации са необходими само панели, инфраструктура за съхранение и пренос на ток, слънце и място. Много място!

Това означава, че за да бъдат ефективни и рентабилни тези инсталации, е необходимо да обхванат големи по площ територии. Ето защо се изграждат предимно в пустеещи и неизползваеми селскостопански земи.

Когато обаче се изграждат в ценни за биологичното разнообразие територии, конфликтът между бизнеса и природозащитата е налице.

Фотоволтаиците могат да унищожат големи площи ценни природни територии.
Как се случва това? Панелите хвърлят сянка, която е непреодолима за растителните видове. Освен това нарушават водния режим - дъждовете не падат върху почвата, а върху панелите. След това водата се концентрира в определени участъци, което спомага за ерозията на почвата. Животните също отбягват фотоволтаичните паркове и така губят ценни места за размножаване, търсене на храна и почивка по време на миграция и зимуване.

Неслучайно изграждането на фотоволтаични паркове в Натура 2000 зони, обявени по Директивата за природните местообитания е забранено изрично с решенията по екологичната оценка на Национален план за действие за енергията от възобновяеми енергоизточници.

Срокът на действие на националния план обаче изтече. А докато се приеме новия план, се появи инвестиционното предложение на “ЛЪКА ГЕЙМ“ АД и „СЪСТЕЙНАБЪЛ ЕНЕРДЖИ“ ЕАД. Българска фондация Биоразнообразие води дълга битка срещу изграждането на соларен парк в защитена зона “Айтоска планина”, новият директор на РИОСВ Бургас обаче отново допусна за разглеждане документацията по проекта.

Изгубена, унищожена природа
Такава ще бъде съдбата на 144 хектара (повече от 200 футболни игрища) от защитената зона “Айтоска планина”, ако бъде допуснато изграждането на фотоволтаичен парк там.

Какво да направим?
До 6 февруари се събират становища по екологичната оценка за фотоволтаичен парк, върху 144 хектара ценни природни местообитания в защитена зона "Айтоска планина".

Можете и вие да изпратите вашето становище до РИОСВ Бургас на имейл office@lemna-ecoinvest.com и riosvbs@unacs.bg!

Докладът е тук: http://riosvbs.com/Files/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD21.12.%20DEO%20FEC.pdf

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

385 посещения

OFF

Последно качено » Новини