Календар

Огън в сърцата

Огнено шоу с триглава огнедишаща ламя и красиви пламтящи фигури ще представят природозащитниците на четвъртата си акция от серията "Четири природни стихии" в защита на Натура 2000. След очистващата и творческа сила на водата те ще "запалят огън в сърцата си" – стихията, даваща сила и енергия, но и най-опасна за овладяване.

Човекът е достигнал такива нива на технологично развитие, когато лесно може да се самозаблуди, че управлява природата и стихиите. Такава самонадеяна позиция обаче може да доведе всички ни до самоунищожение, ако не приемем знаците на природата и не възстановим баланса, който продължаваме драстично да нарушаваме, обясняват природозащитниците. Те посочват, че Натура 2000 като инструмент за опазването на биоразнообразието и дивата природа е важна част от решението на проблема за този нарушен баланс.


Те припомнят, че на 16 май през следващата седмица изтича двумесечният срок за отговор на правителството по техните искания за среща и разяснения на мотивите за отлагането на Натура-зоните.


Участниците призовават всички желаещи да подкрепят исканията им за приемане на пълния процент зони по Натура 2000 да се присъединят към тях всеки четвъртък от 9.30 до 11 ч. на площад "Независимост" пред Министерски съвет (МС).


***

Искания:

Поддръжниците на програмата Натура 2000 са внесли към Министерски съвет 4 искания, в които настояват за:
1) среща-дискусия в присъствието на медии между Кабинета и учените от екипа, изготвил природните зони;
2) аргументация за избора на отложените зони;
3) разяснение на критериите при сформирането на новия научен екип и произхода на средствата за дублиращата инвентаризация, както и
4) осигуряване на защита за отложените зони до включването им, което е и изискване на двете европейски директиви – за птиците и за местообитанията.


История :

В досегашните си акции природозащитниците са показвали по разнообразни начини чрез символични изработени от тях подаръци за членовете на Кабинета исканията и позицията си. За първата си акция те бяха подготвили на министрите бетонени макетни карти на България, с които бе онагледено превръщането й в бетонена пустиня при продължаване на политиката към унищожаване на природата.

На втората си акция те представиха себе си фигуративно, залепвайки зелени лентички на колоната на МС, които да ги "заместят", тъй като им бе забранено да присъстват там физически.

На третата стартира информационна кампания за Натура 2000 под надслов "Да свършим работата на правителството", което не изпълни обещанията си за диалог и не проведе разяснителна кампания за екопрограмата в предишните години, което според екозащитниците е и част от причината за настоящата ситуация. 10 000 информационни брошури за екомрежата , отпечатани с лични средства на доброволци, поеха своя път раздавани и препредавани от ръка на ръка с надеждата да достигнат максимално много умове и сърца в малка България.

На Велики четвъртък преди Възкресение Христово на управляващите бе предоставен избор между великденски яйца с пожелания върху красиви ръчно изрисувани картички и макети на щраусови яйца с прорез за касичка, удобен за събиране на инвестиции.

На следващата седмица те разясниха пред журналисти подготвена примерна графика на влиянието на прогнозен размер на глобата за неизпълнение на ангажиментите ни към ЕС по екопрограмата Натура 2000 и годишната ни бюджетна печалба от туризъм с предвиждане до 2016 г. Графиката показва, че при тези примерни стойности ще са необходими между 3 и 7 години за компенсиране на глобата и достигане нивата на бюджетните приходи от туризъм, очаквани към началото на 2008. След презентацията те се изправиха на челна стойка пред МС, за да покажат решимостта си, както и обърнатите ценности, ръководещи управленските решения.

Шестата им акция бе със символ Въздух, напомпан в специални малки биоразградими балони, които бяха пукани като символ на пръскащите се една по една заблуди и митове за европейската екомрежа Натура 2000. При появяването на всеки министър залповете зачестяваха, за да бъде освобождаван въздухът под налягане като знак за празните обещания, давани от политиците.

Вторият елемент на седмата подред акция бе Земя – тъй като след полет във въздуха следва приземяване, обясняват авторите на идеята. Тогава в почви, специално донесени от отложените Натура зони бе засадено дръвчето Явор, което стана символ на акциите им и ще бъде пресадено в някоя от отложените територии, когато тя бъде приета, защото дотогава то няма да има свой дом.

Осмото гражданско присъствие бе с водеща тема Вода – стихията, която очиства и дава живот и изкуство. Затова и членовете на Кабинета бяха поканени да изберат дали да измият очите си, за да прогледнат или ръцете си, както библейския политик Пилат преди 2000 години. За да покажат творческата сила на водата – способността й да прави музика, да бъде гласа на истината, природозащитниците подариха на журналистите чуруликащи с вода глинени бърдучета за това, че "умеят да чуват гласа на гората" и да го предават на хората.


Инициатори :

Организаторите на ежеседмичните граждански присъствия са различни независими отделни граждани, обединени в група "За Натура 2000" и част от коалицията "За да остане природа в България". В нея участват различни еко-организации, граждански сдружения, туристически компании и сдружения за културен и алтернативен туризъм и др. Коалицията бе сформирана през лятото на 2006 и обединена зад подписката "За да остане природа в България" с общи искания за опазване на ценните български природни територии.


***


Едночасовата им акция ще се проведе на площад "Независимост" въпреки поредния опит на администрацията на г-н Бойко Борисов да отклони присъствието им пред МС, като посочва мястото като "охраняема зона на съответните институции" (Президентство и МС), без да цитира документи, в които това е упоменато, нито дата на влизане в сила на подобно решение. Във връзка с това следва да се припомни, че преди по-малко от месец – на 12.04.2007, на същото място бе проведен неколкочасов многохиляден протест със спиране на движението, разпростиращ се до двата края на площада между споменатите институции. Досегашните посочвани основания на Столична община бяха за спазване на обществения ред. Природозащитниците си задават въпроса как точно го нарушават, след като нито веднъж дори не са скандирали на висок глас, нито по какъвто и да е друг начин са препятствали министрите. Те недоумяват също защо вече само неколцина от тях преминават през главния вход на МС и припомнят, че например лейди Маргарет Тачър и други световни политици никога не са използвали задните входове към работните си места.

Дали усилията на природозащитниците да осъществят диалог с Кабинета ще бъдат възнаградени? Последният отговор, който получиха от Приемната на МС е, че декларацията с исканията им е препратена към МОСВ. Явно тя изобщо не е прочетена, тъй като адресатът й не е МОСВ, а всички министри от правителството. Групата от протестиращи настоява, че е решена да докаже докъде се простира човешката воля. „Няма да се откажем от исканията си! Няма да спрем да намираме оригинални начини да напомняме пред Кабинета за висящия проблем Натура 2000! Ще бъдем постоянното присъствие пред МС до октомври и дори и след това, ако е нужно, и няма да спрем да чоплим министерските решения! Това ще продължи, докато правителството не приеме екомрежата в нейната цялост или докато не ни убеди със сериозни аргументи, че отлагането на зони е нужно!", уверяват природозащитниците .

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF

Последно качено » Новини