Календар

Становище на сдружение 'Велоеволюция' към проекта за бюджет 2009 на Столична община

Становище на сдружение 'Велоеволюция' към проекта за бюджет 2009 на Столична община06.02.2009г.

Уважаеми г-н Герджиков,

Във връзка с планирането на разходи за велоалейна инфраструктура в проекта за бюджет 2009 и отчета на разходите за 2008 г, с това становище Сдружение „Велоеволюция” отправя по-долу въпроси и препоръки към проекта. Считаме, че разходите предвидени в "Програма за изграждане на велосипедна инфраструктура" не отразяват напълно необходимостта и възможностите за изграждане на велоалеи. Основните ни препоръки се основават на факта, че на улици предвидени за ремонт и реконструкция съществуват заложени в действащия ОУП на СО велоалеи, които задължително следва да се осъществят. Смятаме, че едновременното им изграждане заедно с ремонти/реконструкции на улиците би спестило разходи и би повишило ефективността на "Програмата за изграждане на велосипедна инфраструктура". В този смисъл е необходимо да се предвидят допълнителни средства за изпълнението на тази програма.

Въпроси
- разходите за двете велоалеи предвидени за изграждане през 2008 г. са прехвърлени изцяло за 2009г. без да е отчетен разходът за изграденото по бул. „Евлоги Георгиев”. Защо? /Приложение 3.7: Поименен списък за изграждане и реконструкция на тротоарни настилки за 2009 г./
- перото за велоалеи е наречено "Програма за изграждане на велосипедна инфраструктура" но освен старите планове не съдържа възможности за цялостно планиране, консултиране и залагане на допълнителни мерки за подобряване на велосипедното движение.Такива възможности са предвидени ли са в друга част на бюджета?
- в отчета за 2008 г. при ПОИМЕНЕН СПИСЪК ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ е отчетено "Изграждане и ремонт на тротоари в районите "Люлин" и "Младост" и велоалеи" – означава ли това изградени велоалейни мрежи в кварталите Люлин и Младост или се има друго предвид?
- в отчета за 2008г. при ПОИМЕНЕН СПИСЪК ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ е отчетен разход в т.5 – „Изграждане на велосипедна алея от пл."Македония" до спирка "Шипка" в размер на 421550 лв. Проверката на място показва че подобна инфраструктура не е изградена. В какво точно се изразява този разход?
Препоръки
към основни ремонти на основни градски артерии и улици:

Предвиденият основен ремонт на бул. „Климент Охридски" от кръстовище с бул. „Андрей Ляпчев" до Софийски околовръстен път, включително и на прилежащите му съоръжения - II етап следва да съобрази съвместното изграждане и на велоалея по бул. „Климент Охридски" в посочения участък. Такава алея е предвидена според действащия ОУП на София!

Програма за направа на джобове за контейнери за смет – при планирането на изграждане на джобовете за контейнерите те да са съобразени с действащия план на велосипедните алеи с оглед безпрепятственото преминаване в участъка на контейнерите за смет!

Преасфалтиране на бул. "Симеоновско шосе" от бул. "Г.М.Димитров" до Околовръстен път – при възможност в зависимост от класификацията на улицата да се преразгледа профила на булеварда за отделяне на велолента

Преасфалтиране на ул. "Акад. Борис Стефанов" и ул. "Йордан Йосифов", район Студентски – по тези улици има планирани велоалеи по действащия ОУП на София.
при ремонти и реконструкции на мостове:

Мост по бул. „Овча купел" над р. Владайска при кръстовище с ул."Букет" - има предвидена велоалея по бул."Овча купел", както и край реката (по действащия ОУП на София!) Възможно е изпълнението на велоалеите в частта на моста.

ремонт на моста по бул. "Драган Цанков" над ул. "Тинтява" (моста при Интерпред) – съществува благоприятна възможност по моста да се предвиди и велотрасе, стига ремонтът да го позволява.
при реконструкция на кръстовища:

Кръгово кръстовище бул. „Св. Климент Охридски" – бул. „Андрей Ляпчев" - има велоалея и в четирите посоки на кръстовището (по действащия ОУП на София!), която следва да бъде изпълнена при реконструкцията.

Реконструкция на кръстовище ул. „Димитър Пешев" – ул. „Обиколна" - има велоалея по ул."Обиколна" и северната страна на "Димитър Пешев" (по действащия ОУП на София!) – следва да се изпълнят в частта на кръстовището при реконструкцията.
при реконструкция на улици и тротоарни настилки:

към Велосипедната алея от НДК до парк "Владимир Заимов" - да се предвиди изграждане на връзката от велоалеите край НДК до велоалеята край бул."Евл.Георгиев", т.е. да се проектира и изпълни преминаване на кръстовището на бул."Черни връх" и бул."България", без да се слиза от велосипеда!
Надявам се че при публичното обсъждане ще има възможност да получим отговор на въпросите и се вземат предвид отправените препоръки.

Радостина Маринова
София Председател
Сдружение „Велоеволюция”

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3324 посещения

OFF

Последно качено » Новини