Календар

ВЪРХОВНИЯТ СЪД ЗАЛИЧИ ПРИРОДЕН ПАРК 'СТРАНДЖА'! Довечера всички на Попа!!!

Със спорно решение от днес, тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени заповедта на министъра на околната среда от 1995 г., според която Странджа е природен парк.

Според решението на ВАС, заповедта е нищожна, тъй като при издаването й, не са били посочени конкретните граници на парка. До този извод обаче не стига целият съдебен състав - решението е подписано с особено мнение от съдия Юлия Ковачева. Тя не е съгласна с доводите, че заповедта от 1995 г. е нищожна, т.е. се обявява в подкрепа на природен парк "Странджа".

Екоминистерството ще обжалва решението.

Повече информация:
http://capital.bg/showblog.php?storyid=353963
http://dnes.dir.bg/2007/06/29/news1835709.html
http://news.ibox.bg/material/id_743835336
http://news.ibox.bg/news/id_191915243

Вижте решението на съда:
http://www.sac.government.bg/home.nsf/0/ef1abea51514518a42257309002f91c0

!!!!!
При нас пристигна призив на граждани:
довечера в 19:30 ще се състои Critical Mass движение в подкрепа на Странджа в много градове в България:
http://savestrandja.hit.bg/index.html
Да отидем всички!!! За да остане природа в България!!!
Благодарим на съдия Юлия Ковачева, че е подкрепила Странджа!
!!!!

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF

Последно качено » Новини