Календар

Нова методика на WWF подпомага по-доброто управление на българските държавни гори

 Нова методика на WWF подпомага по-доброто управление на българските държавни гориСофия – Експертен съвет на Държавна агенция по горите (ДАГ) прие новата икономическа оценка на Държавно горско стопанство Кости в Природен парк Странджа. Методиката за икономическа оценка на планираните дейности в ДГС Кости чрез определяне на финансовия резултат и критичния обем на ползванията е разработена по проект на международната природозащитна организация WWF в България и доц. д-р Даниела Георгиева, преподавател във факултет «Стопанско управление” в Лесотехнически Университет - София.

Новата методика беше утвърдена за ползване и от другите поделения на ДАГ. Тя ще подпомогне държавните горски и ловни стопанства за изготвяне както на годишните финансови планове, така и на икономическата оценка, която е част от лесоустройствените им проекти. Методиката е подходяща при разработването на стратегия за управление на дейностите в държавните горски и ловни стопанства и при осъществяване на контрол за целесъобразността им.

В момента лесоустройствените проекти не включват задълбочен икономически анализ и бизнес планове, а без тях не е възможно да се развива успешна икономическа дейност. Прилагането на методиката ще спомогне за усъвършенстване на процеса на планиране на дейности в горите.

Предстои на експертен съвет на ДАГ да бъдат внесени за обсъждане и две други методики, разработени по проекти на WWF, които подкрепят опазването на биологичното разнообразие и многофункционалното планиране и ползване в горите.

Държавна агенция по горите и WWF работят по съвместни проекти от дълги години и имат подписано споразумение за въвеждането на национален стандарт в българските държавни гори, който съответства на международния стандарт за горска сертификация FSC.

За повече информация:

- Живко Богданов, WWF [Ве-Ве-Еф], 0887 46 29 45, 02/950 50 40

Допълнителна информация:

- Основана през 1961 г., международната природозащитна организация WWF [Ве-Ве-Еф] развива дейности в над 100 държави с помощта на 4000 служители и над 5 милиона доброволци. WWF работи за подобряване на състоянието на околната среда, за да може хората да живеят в хармония с природата. В България WWF се грижи за защитените територии и местообитанията от европейско значение в мрежата Натура 2000, горите и сладководните екосистеми, устойчивото развитие на селските райони, промените в климата.

- Всички съобщения до медиите на български език може да прочетете на
http://panda.org/bg/news_facts/press_releases/index.cfm

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4799 посещения

OFF

Последно качено » Новини