Календар

КОСВ отхвърли промяна в закона, която би позвлила експерименти с ГМО в защитени територии

КОСВ отхвърли промяна в закона, която би позвлила експерименти с ГМО в защитени територииBlueLink

Комисията по околна среда и водите (КОСВ) разгледа проекто закона за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми, съобщи сдружение Агролинк. Комисията не прие предложение за законодателна промяна, което предвиждаше добавянето на думите "и царевица" след думата "памук" в следния член:

Чл. 80. (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Забранява се освобождаването на ГМО в териториите, включени в Националната екологична мрежа по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, както и в прилежащите им територии, обхващащи 30-километров пояс около тях. По отношение на генетично модифицирания памук прилежащата територия обхваща 400-метров пояс.

КОСВ прие отрицателно становище за промяна на закона и изпрати проекта за разглеждане в пленарната зала.

Повече за аргументите на сдружение Агролинк срещу предложените промени може да научите на:
http://www.bluelink.net/bg/actualno/comments.shtml?x=41256

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3839 посещения

OFF

Последно качено » Новини