Календар

България е изправена пред реален шанс да загуби голяма част от ценна защитена територия

Европейската Зелена Партия (ЕЗП), в подкрепа на Българската Зелена Партия, настоява за незабавно спиране на строителството в защитения природен парк Странджа.

Европейската Зелена Партия (ЕЗП), в подкрепа на Българската Зелена Партия, настоява за незабавно спиране на строителството в защитения природен парк Странджа. Повече от година и половина в парка се строи ваканционно селище. Стигна се дотам, инвеститорът и представителят на местната власт да заведат дело, с което да обжалват заповедта за обявяване на Природен парк „Странджа”. Ако се стигне до отменяне на тази заповед, най-големият природен парк в България, ще бъде застроен.

Зелената партия изразява своето безпокойство от факта, че съществуват пропуски в българското екологично законодателство, които дават възможност за строителство в защитени територии предвидени да се включат в НАТУРА 2000.

Незаконното строителство в защитените територии се превръща в заплаха и за биологичното разнообразие. България е една от страните в Европа с най-голямо биологично разнообразие, което е национално и европейско богатство.

Зелената партия настоява Правителството и Народното събрание да предприемат спешни административни и законодателни мерки за спиране на незаконното строителство в Природен парк „Странджа” и осъществяването на строг контрол от страна на администрацията и обществеността.


Връзки:
Прес - съобщение на Европейската зелена партия

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF

Последно качено » Новини