Календар

WWF и други организации изпращат на ГЕРБ предложения за реформи в горския сектор

WWF и други организации изпращат на ГЕРБ предложения за реформи в горския секторБраншови, научни, неправителствени и синдикални организации, сред които и международната природозащитна организация WWF, изпратиха отворено писмо до неформалния и формалния лидер на ГЕРБ Бойко Борисов и Цветан Цветанов с предложения за реформи в горския сектор.

Организациите призовават за разработването на нов закон за горите, който да включва ясно разделение на контролните от стопанските функции в държавния горски сектор.

Те настояват ГЕРБ да спази предизборните си обещания и да въведе мораториум върху промяната на предназначението на заменените държавни и общински гори и земи от горския фонд и да преразгледа законността и целесъобразността на разпоредителните сделки с тях.

Организациите предлагат спешно да се въведат плащания за екосистемните услуги, които горите предоставят, както е записано в редица европейски и международни доклади за българския горски сектор.

Всяко преструктуриране и промяна на ранга на държавната горска администрация трябва да се основава на един широк и прозрачен процес на обсъждане с всички заинтересовани страни, призовават още организациите.

Според тях необмисленото и прибързано преструктуриране ще попречи на ефективното управление на горския сектор в процеса на икономическа криза и ще доведе до загуба на всички спечелени европейски проекти.

Писмото е подписано от Асоциацията на горските фирми в България, БУЛПРОФОР, ФСОГСДП, Браншова камара на дървообработващата и мебелна промишленост, Институт за гората – БАН, Българско дружество за защита на птиците, WWF, Съюз на лесовъдите в България, СНЦ „Зелени Балкани”, СДП „Балкани” и „Граждани за Рила”.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3885 посещения

OFF

Последно качено » Новини