Календар

Министър Джевдет Чакъров не посмя да излезе пред събралите се граждани

*Около 100 души се събраха на акцията на площад Славейков до Министерството на околната среда и водите. Те вече бяха разбрали, че заповедта, която министрите издадоха за забрана на строителството на Иракли всъщност забранява да се строи навсякъде... ОСВЕН ТАМ, КЪДЕТО ИМА ПЛАНОВЕ ДА СЕ СТРОИ!

*Забележка: тази визия за Иракли принадлежи на Swiss properties ltd.

Заповедта, която е издадена не важи за частите от Иракли, които по териториално устройствен план (ТУП) от 1997 са предвидени за застрояване. Териториално устройственият план е документ, който се изготвя за всяка община. Чрез него се определя разпределението на различните типове земи в дадената община (земеделски земи, горски фонд, защитени територии, зони, в които може да се строи). В ТУП на община Несебър от 1997 г. 1000 декара до морето в местност "Иракли" са предвидени за застрояване. Това обаче е направено без екологична оценка и съответно без да се отчете въздействието на евентуално строителство върху защитената местност. Ето защо този ТУП може да бъде разглеждан като несъстоятелен.

Именно в тази част от Иракли Swiss properties, АКБ Форес и други малки и големи инвеститори планират да строят още един курорт на курортите. Това включва най-малкото 5 вилни комплексa (част от виличките според визуализацията от официалния сайт на Swiss properties са 4-5 етажни... ), а всеки комплекс съдържа по 12-ина къщички.

Странно как и защо, но забраната за строителство, която министрите издадоха, важи за цялата останала територия, но не и за тази, която е заплашена от застрояване . Очаквайте скоро да публикуваме ТУП на Несебър, за да се ориентирате за "нищожната" част, която не е е защитена.

Веднъж предлагахме на министрите да си измият очите, за да прогледнат. Те обаче май предпочитат да си измият ръцете. И не смеят да ни погледнат в очите.

Хората стояха пред Министерството и очакваха среща. Важна среща, по извънреден въпрос. Публична среща обаче беше отказана. Съгласиха се на представителна - на 3 август, от 11 часа в Министерството . На срещата ще могат да влязат 10 човека. Останалите, ако искате, можем да почакаме отвън. За да ни видят.

Трудно се заражда гражданско общество, ей!!! Ама още по-трудно е да излезеш пред него. Явно.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2 коментара

Коментари

  1. milen
    2011-03-31 16:34:07

    Къде е обещания за публикуване в интернет ОУП на община несебър, да видим какво е разрешени около Иракли? Защото като изключим клеветите в статията НИЩО не е разрешено за застрояване около Иракли и Емона! За разлика от вас, аз съм виждал оуп на общината.

  2. Атанасов
    2011-01-17 20:27:27

    Хайде публикувайте сега новия ТУП да видим дали има 1 декар определен за застрояване в землището на с. Емона и около Иракли !

OFF

Последно качено » Новини