Календар

Природозащитници се срещнаха с Джевдет Чакъров заради Иракли

Всички 17 съгласувани по Закона за околната среда инвестиционни намерения в района на Иракли изпадащи извън заповедта за забрани, ще трябва първо да преминат първо през оценка на съответствието им с НАТУРА 2000 и едва тогава евентуално биха могли да бъдат разрешени.

Неправителствените организации обаче сериозно се опасяват от начина, по който ще се извършва специфичната оценка по Натура 2000 за съответствие с предмета на опазване в зоната. Практиката досега сочи, че всички „оценки за въздействие върху околната среда” са положителни и ако това продължи, Иракли въобще няма да е защитено.

София – Представители на коалицията от 17 природозащитни организации „За да остане природа в България” се срещнаха с министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров. След като стана ясно правителственото решение за Иракли, оставящо без защита 100 хектара земи определени през 1997 година за застрояване с ТУП на Несебър, десетки граждани се бяха събрали снощи пред министерството с искане за среща с министъра.

На срещата днес Андрей Ковачев от коалицията за спасяване на Иракли заяви „От 2004 година България е ратифицирала договора за членство с Европейският съюз и оттогава има задължение да опазва бъдещите зони от НАТУРА 2000. ТУП на Несебър от 1997 година и неговият ОВОС по никакъв начин не отразяват НАТУРА и не съответстват на новите ни задължения.”, заяви Андрей Ковачев от СДП Балкани.

В отговор ръководителя на отдела за защитени територии в МОСВ Михаил Михайлов заяви, че няма информация какви видове и местообитания се срещат в зоните останали без защита след издаване на новата ограничителна заповед по чл . 19 на ЗБР. Той обаче заяви, че всички 17 съгласувани по Закона за околната среда инвестиционни намерения в района на Иракли изпадащи извън заповедта за забрани, ще трябва първо да преминат първо през оценка на съответствието им с НАТУРА 2000 и едва тогава евентуално биха могли да бъдат разрешени.

НПО обаче сериозно се опасяват от начина, по който ще се извършва специфичната оценка по Натура 2000 за съответствие с предмета на опазване в зоната. Практиката досега сочи, че всички „оценки за въздействие върху околната среда” са положителни и ако това продължи, Иракли въобще няма да е защитено. В рамките на „курортна зона Иракли се намират е 50 % от дюните заради които е обявено мястото от Натура 2000 по европейската Директива за местообитанията, както и 100 % от лонгозните гори и някои видове, които живеят в тях. Всяко ново застрояване неминуемо би довело до тяхното увреждане.

Представителите на коалицията за спасяване на Иракли изказаха своите опасения, че капацитета на РИОСВ- Бургас за пълна и обективна оценка на влиянието върху НАТУРА 2000 в рамките на 17 отделни процедури е много малък. Те предупредиха МОСВ, че 17 бързи решения на РИОСВ констатиращи липса на отрицателни влияния, ще са най-лошият възможен сценарии.

В отговор Министъра на околната среда и водите предложи на неправителствените организации и гражданските сдружения да излъчат свои представители, които да участват изцяло в процеса на тези оценки.

Министъра предложи провеждането на редовни срещи за обсъждане на наболяли проблеми, като такава среща беше насрочена за 10 – 15 септември на темата опазване на НАТУРА 2000 по българското Черноморие.

Министър Чакъров отхвърли идеята да бъде обявена нова, по-голяма Защитена местност Иракли по българското законодателство.

Природозащитниците поискаха да бъдат открити и санкционирани виновниците за разкопаването и изсичането на дървесната растителност в устието на реката Вая на Иракли, разораването на платото на Калиакра заради вятърните електроцентрали, също предложено за Натура 2000, незаконния строеж на фирмата „Краш 2000” край Варвара в Природен парк Странджа и плановете за намаляване на площта на Защитените местности Устие на Велека и Силистар на брега на Черно море.

От коалицията „За да остане природа в България” припомнят, че в понеделник Европейската комисия поиска от Съда на европейските общности да издаде съдебна заповед за спирането на строежа на магистрала в Полша, която преминава през място от мрежата Натура 2000, въпреки продължаващото несъгласие на полското правителство. Европейската комисия реши да ореже и структурните фондове за инфраструктурни проекти заради нежеланието на Полша да спазва екологичните норми на ЕС.

За контакти:
- Андрей Ковачев, СДП «Балкани», 088 77 88 218
- Йорданка Динева, Българска фондация „Биоразнообразие”, 0896 798902П.С. Вчерашното решение на министъра позволява да се застрои „първа линия” на Иракли, въпреки че тя е част от място, предложено за европейската екологична мрежа Натура 2000. В границите на „курортна зона Иракли” съгласно ТУП от 1997 г. са включени 75 хектара земеделски земи на първа линия морския бряг, непосредствено над дюните на плаж Иракли. От 2004 година РИОСВ – Бургас е съгласувал 17 инвестиционни намерения за тази зона напълно игнорирайки НАТУРА 2000 и цялостното натрупване на отрицателни влияния при едновременното изпълнението на много малки проекти. Две от тях имат положителна „оценка за въздействие върху околната среда” (ОВОС), а останалите са с преценка, че ОВОС изобщо не е необходим.
Сходна е ситуацията и извън ТУП, където има още 27 други съгласувани инвестиционни намерения.Нито едно от 17 намерения обаче не е със напълно завършена съгласувателна процедура по другите закони към 29 юни 2007 година и преди да получи разрешение за строеж следва да бъде оценено за неговите въздействия върху НАТУРА 2000 (параграф 14, във връзка с чл. 31-33 на ЗБР).

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF

Последно качено » Новини