Календар

1 тон боклуци извадени от пещера Леденишка яма!

1 тон боклуци извадени от пещера Леденишка яма! На 31 юли 2009 г. пещерняци от Клуб по туризъм, алпинизъм и пещерно дело “Стрешеро” - Враца приключиха почистването на пещера Леденишка яма, намираща се в близост до хотелски комплекс Леденика. Около 1 тон отпадъци, събрани в над 100 чувала са извадени от пещерняците в рамките на 5 работни дни. Преобладаваща част от тях са пластмасови и полиетиленови опаковки и бутилки, които се разграждат за повече от 120 години. Подобни замърсявания оказват сериозно влияние върху околната среда, тъй като подземните води на пещерите - Барки 8 и Барки 14, Леденика, Леденишка яма и др. пещери в района се събират и излизат на повърхността в Бистрешкия карстов извор.

За да се предотврати повторно замърсяване ДПП “Врачански Балкан” постави обезопасителна ограда около пещерата и апелира към всички посетители на парка да изхвърлят отпадъците само в определените за тази цел места.

Почистването е финансирано от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда по проект "Почистване и възстановяване на консервационната значимост на пещера "Леденишка яма" на Клуб "Приятели на ПП "Врачански Балкан".

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

5157 посещения

OFF

Последно качено » Новини