Календар

Незаконно и при пълна непрозрачност продължава процедурата, с която да се разреши на офшорна компания да строи в природен парк Витоша

Незаконно и при пълна непрозрачност продължава процедурата, с която да се разреши на офшорна компания да строи в природен парк Витоша  София, 26 август 2009 – Коалицията от 30 неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България” алармира, че днес Експертен съвет към Регионалната инспекция по околна среда – София прие положително становище за екологичната оценка на специализирания подробен устройствен план на туристическа и ски-зона Алеко.

Решението е скандално, тъй като противоречи на Плана за управление на природен парк Витоша, който допуска подмяна и ремонт на съществуващите съоръжения, но не допуска изграждането на нови писти и влекове. Така на практика се обезсилва документа, който след изисквания по закон дълъг процес на съгласуване с експерти и общественост е приет с решение на Министерски съвет № 305 от 22.04.2005 г.

Заседанието на този експертен съвет изобщо не трябваше да се състои, тъй като в момента има висящо дело срещу решението на РИОСВ-София да стартира процедурата по екологична оценка. По закон процедурата не трябва да се придвижва докато съдът вземе решение.

Съставът на експертния съвет също буди недоумение, тъй като в него липсват представители на ключови институции, имащи отношение към проекта. Изключени от процеса са и неправителствените организации, въпреки многократните настоявания в съвета да се включат техни представители.

За пореден път решенията се вземат «на тъмно», тъй като до момента никой не е виждал подробния устройствен план. Достъпни са само докладите по екологична оценка и оценка за съвместимост с Натура 2000.

Припомняме, че проектът е движен от фирма Витоша-ски АД, собственост на офшорна компания, съответно няма информация кой стои зад нея и с какви капитали работи. Въпреки това обаче, държавата в лицето на РИОСВ- София е готова да подари земи изцяло в държавен горски фонд, на територията на природен парк и Натура 2000 място по двете природозащитни директиви на Евросъюза.

Самият подробен устройствен план не беше показан от инвеститора на нито един етап от процедурата и продължава да е тайна и до днес. От информацията в докладите по екологична оценка се вижда, че проектът предвижда увеличаване площта на ски-пистите от 19 ха на 142,5 ха, заради което горите в района ще намалеят с поне 20 ха. Предвиден е и открит язовир за производство на изкуствен сняг с обем от 70 000 куб.м. Отпадните води от ски-зоната и химикалите от изкуствения сняг ще отиват директно в питейните води на подвитошката яка (Владая, Бояна, Бистрица и Железница) и на Банкя.

Витоша ски АД от три години е собствевник на всички съоръжения за ски на Алеко с изключение на Заека и отдавна трябваше да е подменила остарелите и опасни лифтове и влекове.

До дни предстои решението да бъде подписано от директора на РИОСВ-София. Щом това стане, Коалицията ще се обърне с жалба към МОСВ да отмени решението на своята по-долна инстанция. Ако това не стане официална, жалба ще бъде подадена в Европейската комисия за неспазване на законодотелството на общността.

За контакти:
- Катерина Раковска, WWF, 0886 178 373

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

11133 посещения

OFF

Последно качено » Новини