Календар

Кратка информация за строителната инвазия в Родопите

Източник: Зелени Балкани
Мащабите са ужасяващи. Само в община Смолян се разработват планове за четири курортни ядра с обща площ над 140 000 дка.

Те са:
1.СТЦ Перелик (130 000 дка). Oбхваща територии на север землищата на селата Мугла, Гела, Широка Лъка, Солища и др., южно – държавната граница с Гърция и западно гр. Смолян. Всички невероятни билни ливади и пасторални пейзажи се включват в основата на ОУП на бъдещия курорт. Голямата част от тези ливади и гори са държавна и общинска собственост, около 15-20% частна собственост. Най-ужасяващото е, че главният инвеститор на проекта Кирил Асенов, предварително чрез процедурите на заменяне на земи, е придобил над 6000 дка ливади и гори с най-висока ландшафтна стойност – ливади по билата и платата на Мурсалица, ливадите по вр. Карлък и др. Повечето от тези територии са били държавна собственост и са една от най-представителната част на българското национално богатство. Проектът предвижда върху тези уникални ливади и гори да бъдат построени голф игрища, 217 км писти, 16 езера за изкуствен сняг и многобройни хотели с общ обем над 25 000 легла. Площта на курорта от 130 000 дка се формира от отделни ядра, които оградени с външен периметър затварят площ от 500 000 дка. и на практика унищожават (урбанизират) целия вододел на реките Мугленска, Широколъшка и Черна. По-голямата част от територията по проекта влиза в предложените (но отложени в последствие) зони по НАТУРА 2000 и по двете директиви, като общото покритие на НАТУРА 2000 е над 85% от курорта.
Зад този мегапроект стоят зам.-министри и министри, като явните лица-поддръжници на проекта са лицето Кирил Асенов, представител на кипърски офшорни фирми и смолянският кмет, Дора, Янкова. По покана на местното население Зелени Балкани посети четири пъти района, като подпомогнахме изграждането на инициативни комитети от местното население и организирането на действия срещу проекта. За разлика от други райони на страната, тук местното население е много активно и нетърпимостта към проекта се споделя от не по-малко от 80% от жителите. Избрана е работна група, която да координира и канализира всички последвали действия. Благодарение на нашата работа се възприема и много добре идеята на НАТУРА 2000, освен това част от местното население е и лично засегнато, тъй като Кирил Асенов е получил, в резултат от замените, и невърнати от държавата частни имоти.
Имаме нужда от вашата подкрепа и съдействие. Открити са и набирателна сметка, която да финансира протестните и юридически действия. За повече информация:
работна група към инициативните комитети, телефони 0885/610 202 Невена Асенова;
e-mail grajdanskoobstestvo@abv.bg
СНЦ „Зелени Балкани” – Христо Николов, тел.62-69-15, моб.0885766013; e-mail: office@greenbalkans.org.

2.Комплекс „Хайдушки поляни” включва билни части и части от плата между селата Манастир, Кутела и Славейно с ливади с надморска честота около 1600 м с изключително висока ландшафтна стойност. В района около язовира (езерото) на площ от около 3000 дка ще се изгради курорт с много висока плътност на застрояване, над 40%. Преди две седмици присъствахме на общественото обсъждане на ОУП. Проектирането е напълно завършено и предстои внасянето му в общински съвет. За разлика от предишния случай местното население не е настроено природозащитно и по-голямата част от него поддържа проекта, тъй като над 80% от земите са частни и хората се надяват да се повиши цената на земите. Не е ясен все още кой е основният инвеститор, има противоречива информация, например групировки от типа на ТИМ Варна, хора на Софиянски или други. Част от проекта около 50% е включена в НАТУРА 2000.

3.Връх Преспа – курортът ще се изгражда основно на ливади и гори около самия връх и близо до хижа Преспа. Тук все още не е започнало проектиране. Инициативата е на шефа на една от най-големите кооперации на частни горовладелци – „Мурджов пожар”. Същият човек има много сериозни правителствени и парламентарни връзки и постоянно снове да търси инвеститори. Хубавото при този случай е, че срещу тези намерения има едно малко ядро от собствениците на гори и ливади, които са против изграждането на курорта. Направихме няколко срещи с тези хора, в това число и на събора в с. Славейно, където уточнихме бъдещи общи действия.
4.От няколко места получаваме информация, както и, че се проектира изграждането на курорт в територията около обсерваторията в Рожен и роженските ливади. За този случай нямам все още достатъчно информация.

Получаваме информация също и за извършени крупни замени в районите около и между Борино, Девин, Доспат, Батак и Велинград, които се крият от обществеността, както и, че се поготвят се огромни територии да бъдат урбанизирани за курорти.

За повече информация:
Христо Николов
СНЦ „Зелени Балкани”

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

OFF

Последно качено » Новини