Календар

Екологичен мениджмънт - нова специалност в НБУ

Екологичен мениджмънт - нова специалност в НБУОт тази учебна година в Нов български университет стартира нова магистърска програма по Екологичен мениджмънт. Програмата се предлага от депратамент Икономика и бизнес администрация и департамент Науки за земята и околната среда към НБУ.

Тази програма е един от най-ценните резултати от едногодишната работа по проекта за устойчиво развитие и гражданско участие МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ, който гражданско сдружение "Щастливеца" провежда заедно с университетските им партньори от НБУ и коалиция За да остане природа в България. Целта на новата програма е да вкара в обучението - като теория и практика - някои от най-актуалните теми и идеи на съвременността и бъдещето, които неизбежно са екологични и в широкия и в тесния смисъл на думата. Друга важна цел на програмата е да внедри в универститетското обучение нови лица с реален опит и новаторски знания за зелената политика и практика.

В програмата наред с опитни университетски преподаватели, курсове ще водят и утвърдени специалисти и/или активни деятели в природозащитния сектор, като директора на Природен парк "Витоша" инж. Тома Белев, екологът Георги Стефанов, арх. Мартин Микуш, ас. Радосвета Кръстанова, докторант по политология в НБУ и в Университета на Бургундия, Франция и др.

Тъй като програмата е твърде млада, тя се нуждае от популяризиране и подкрепа. Моля ви, ако се интересувате от нея, не се колебайте да ми пишете за повече информация. Молбата ми е и да я изпратите и на ваши познати и колеги, които биха проявили интерес към тематиката и професионалната реализация, която програмата предлага.

ДНИТЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА НАСТОЯЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА СА ОТ 27, 28 И 29 септември в офис 605, 6 етаж, 2 корпус на НБУ, София, бул. Монтевидео 21

Допълнителна информация за програмата:
- Магистърската програма „ЕКОЛОГИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ” подготвя специалисти в една интердисциплинна област с особена значимост на съвременния етап от развитие, добре обучени в теоретично и приложно направление и в състояние да разработват и прилагат сложни концепции за управление на околната среда.
- Програмата е съставена по начин, който съответства на потребностите на практиката от знания за ефективно управление на околната среда при пазарни условия в съответствие с изискванията на ЕС. Обхванати са в теоретичен и практичен план основните аспекти на екологичния мениджмънт.
- До края на програмата студентите ще придобият квалификацията да разработват стратегически управленски решения, базирани на съвременните методи за управление на околната среда и да изготвят комплексни експертни становища за проблемите на Екомениджмънта на регионално, национално и международно равнище, както и да участват активно в управление на проекти, структурни фондове и оперативни програми на ЕС.
- Кандидатите, които притежават образователно-квалификационна степен професионален бакалавър в областта на икономиката, управлението и екологията, записват допълнително 15 кредита от аудиторни лекционни курсове и 15 кредита от извънаудиторни учебни форми от надграждащия семестър към магистърската програма по Бизнес администрация или Екология и устойчиво развитие.
- Кандидатите, които не притежават образователно-квалификационна степен “бакалавър” в областта на управлението, икономиката или екологията е необходимо да покрият изискванията по учебните дисциплини от подготвителния модул към програмата.

За повече информация:
Директор: ас. д-р Милена Караилиева
е-mail: mkarailieva@nbu.bg
тел.0888 25 04 21

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

7615 посещения 1 коментара

Коментари

  1. Силвия
    2010-06-25 10:46:06

    Аз искам да се запиша в тази програма.
    До колкото разбирам програмата е активна 2 -ра поредна година.
    Някой има ли вътрешна информация и впечатления от тази магистратура ?

OFF

Последно качено » Новини