Календар

Пресконференция на тема: 'Онлайн платформа за граждански сигнали за незаконни сечи'

Пресконференция на тема: 'Онлайн платформа за граждански сигнали за незаконни сечи'На пресконференцията ще бъде представена разработената от “БлуЛинк” информационна мрежа онлайн платформа за подаване на сигнали от граждани за незаконна сеч.

Какво се случва с проблема за незаконната сеч в момента и какви са плановете за развитие на платформата и партньорството по проверката на гражданските сигнали ще научите по време на конференцията от представители на БлуЛинк, ДАГ и партньорските организации Асоциация на парковете в България, Българска фондация „Биоразнообразие”, Българско дружество за защита на птиците, Сдружение за дива природа „Балкани”, Федерация „Зелени Балкани”, WWF България.

Предвид сериозността на проблема с незаконните сечи в българските гори, „БлуЛинк” разработи онлайн платформа за граждански сигнали за незаконно изсичане. От юли тази година платформата действа чрез интерактивна карта и интерфейс на адрес http://www.spasigorata.net/. През август е постигнато съгласие между експертни природозащитни организации и Държавната агенция по горите (ДАГ) за партньорство при проверка на сигналите за незаконна сеч.

Темата за незаконните сечи ще бъде поставена в контекста на:
- незаконните практики в горите и системата за контрол на ДАГ ;
- необходимостта от цялостна Информационна система за горите на базата на GIS, която да улеснява работата на ДАГ по контрол и да бъде отворена към сътрудничество с обществеността;
- нуждата от публичен регистър на горските сделки за улесняване на справките и прозрачността;
- проблемът с разпоредителните сделки с държавен горски фонд, свързаното решение на комисията по земеделие и ненаказаните сделки на предишното управление;
- бъдещото партньорство на НПО и ДАГ по развитие на платформата за граждански сигнали.

Ще се радваме да отговорим на въпросите ви във връзка с единствената в България и региона работеща онлайн система за подаване на сигнали за горски нарушения на 28 септември 2009г., от 11 ч. в Национален пресклуб „София Прес” на адрес ул. Славянска 29, ет. 7.

За допълнителна информация можете да се свържете с екипа на „БлуЛинк” на адрес office@bluelink.net .

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4096 посещения

OFF

Последно качено » Новини