Календар

За Земята изгуби дело за завода за отпадъци на първа инстанция

За Земята изгуби дело за завода за отпадъци на първа инстанцияЕкологично сдружение За Земята, което атакува решението на РИОСВ-София относно одобряването на Оценка за въздействие върху околната среда на проекта за "интегрирана система за управление на битовите отпадъци на София" загуби делото на първа инстанция - Административен съд София, съобщава BlueLink.

Според сдружението е необяснимо, че съдът не е счел предложения от За Земята вариант за системата, като алтернативен защото "алтернативите на едно инвестиционно предложение следва да са свързани с алтернативи за местоположение".

Друг спорен и противоречив аргумент на съда според еколозите е, че предложението им "не е алтернатива на най-добрите налични техники". За Земята припомня, че са предложили подобна система с по-висок процент рециклиране и без производство на алтернативно горене с последващо изгаряне. Тоест, без емисии на диоксини и фурани.

Решението може да прочетете на:
http://www.admincourtsofia.bg/resh/09/09R0720.pdf

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3436 посещения

OFF

Последно качено » Новини