Календар

Събират се мнения и препоръки за подобряване на Блулинк информационна мрежа

Събират се мнения и препоръки за подобряване на Блулинк информационна мрежаУважаеми колеги, партньори и приятели,

Изминаха повече от 10 години, откакто БлуЛинк се роди с мисията да подкрепя неправителствените организации и гражданите, които работят за опазване на околната среда и устойчиво развитие. През този период ние предоставихме множество технически решения, умения и инструменти от сферата на съвременните средства за информация и комуникация. Създавахме и поддържахме уебстраници и мейлинг листи на кампании и организации, организирахме обучения и срещи.

Интернет и информационните технологии продължават стремглавото си развитие, непрестанно еволюират и различните форми на гражданско участие. Техническата база и капацитетът на НПО да използва интернет ефективно за своите кампании се повишиха значително.

Време е БлуЛинк отново да свери своя компас с посоките, в които отиват усилията и енергията на разнообразните форми на гражданска активност - НПО, инциативни комитети, неформални сдружения, личности. В характерния стил на открито общуване и обмен на информация, прилаган и поощряван от БлуЛинк, бих искала да призова всички, които желаят, да изразят своите виждания за:

- подходящата роля на БлуЛинк в гражданското общество;
- приоритетите за развитие на БлуЛинк през следващите 3-5 години;
- незаменими услуги и продукти - стари и нови - които НПО и активните граждани имат нужда да получават от БлуЛинк;
- всякакви други ваши предложения, свързани със стратегическата посока и целевите дейности на БлуЛинк.

Моля пишете ни с вашите мнения на познатия адрес office[at]bluelink.net или ни позвънете до 7 октомври, сряда.
Вашите мнения ще бъдат отразени в плана за действие на БлуЛинк за следващите 3 години, който впоследствие ще публикуваме на нашия уебсайт, http://www.bluelink.net.
Както обикновено, оставаме отворени за вашите предложения, критики и идеи по всяко време.

Екипът и управителният съвет на БлуЛинк ви благодарят сърдечно за вашата заинтересованост и подкрепа!

С поздрав,
Евгения Ташева
Изпълнителен директор
БлуЛинк Информационна мрежа

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2764 посещения

OFF

Последно качено » Новини