Календар

Участие за природата - екип

Проект "Участие за природа" подпомага НПО и граждански групи да разрешават екологични проблеми, които ги вълнуват, като предоставя експертна, финансова и морална подкрепа :) Вижте кои сме ние

Йорданка Динева - Йорданка е нашият координатор , който се грижи всички дейности по проекта да бъдат изпълнени в срок и по най-добрия начин. Тя е магистър по екология със специалност "Опазване на околната среда" от Софийски университет "Св. Климент Охридски". Наскоро завършва и двугодишен немсма обучетелна програма за млади лидери в природозащитата Klaus Toepfer. Има дългогодишен опит като координатор на проекти и работа в областта на застъпничеството и граждански мониторинг, както и координиране на конкретни застъпнически и информационно-образователни кампании в рамките на Коалиция „За да остане природа в България“ и Българска фондация Биоразнообразие. Един от координаторите на Коалицията от НПО и граждански групи "За да остане природа" от самото й създаване.


Петя Шереметова – Петя Шереметова е ПР специалистът, който се старае всички медии да са информирани за всичко, което правим. Тя е магистър „Връзки с обществеността” от Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Петя работи в областта на ПР-а повече от 8 години. В момента е ПР специалист на Българска фондация Биоразнообразие. Търсете я, ако харесвате проекта и искате да го популяризирате на своя блог, сайт, медия.Стефан Аврамов – Стефан Аврамов е нашият координатор застъпнически дейности. Той ще се заеме с предизвикателната задача да общува с институции и политици, да следи законопроектите в областта на екологичното законодателство и да подготвя становища за тяхното изменение и подобрение. Стефан е с 20 годишен опит в природозащитата, разработване на законовите текстове и лобирането за тяхното приемане. Участва в няколко успешни кампании на български НПО за подобряване на Закона за биологичното разнообразие, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за защитените територии, Закона за горите и Наказателния кодекс, както и техните подзаконови нормативни актове.Елица Иванова - Елица координира доброволците по проекта и организира обученията за всички природолюбители. Тя ще помага и в застъпническата дейност на координатора на дейността Стефан Аврамов. Елица има бакалавърска степен по Биология от Софийския университет „Св. Климент Охридски” и е координатор „Младежки дейности” към БФБ. Ако имате идея за тема на обучение, което да организираме, свържете се с нея.д-р Павел Антонов – ролята му в проекта е на старши международен експерт и анализатор на механизмите за гражданско участие. Д-р Павел Антонов е медиен и социален изследовател на гражданското общество у нас. Като съучредител на Bluеlink.net познава много добре особеностите на НПО участието и представителството у нас. В допълнение участва в разработването на механизми за съвместни действия на граждани и институции в кампанията "Без дим" и осигуряването на различни уеб базирани инструменти в подкрепа на обществени кампании. Доктор по философия, Open University, Великобритания (2013). Специализирал с отличие журналистика в СУ “Св. Климент Охридски” (1999) и околна среда в Централно-европейския университет, Будапеща (1998). Активен участник в застъпнически кампании извън сферата на природозащиата като прозрачност на институциите, гражданско участие, Коалиция "Без дим" и др.

Надежда Максимова – вече 10 години Надя вдъхновява или активно подпомага граждански природозащитни кампании. Работи за опазването на Иракли, Странджа, Рила, забрана за отглеждане на ГМО на територията на България и създаване на парк Българско Черноморие. Ето защо по проект „Участие за природа“ тя е координатор граждански кампании и инициативи. Работила е към Българско дружество за защита на птиците, БФБ, екологично сдружение За Земята, WWF дунавско-карпатска програма и подпомага координацията на Коалиция „За да остане природа” заедно с Йорданка Динева от самото й създаване. Казва за себе си „ Вярвам че думите трябва да се транспонират в дела – затова живея в планината, отглеждам 4 декара растения, овошки, пчели и животни в беда, занимавам се с принципите на биодинамичното земеделие и пермакултурата и в свободното си време се опитвам да запазя и систематизирам старото познание за билките и лечебните растения. За мен природата не е абстрактно „хип“ хоби, а начин на живот и отговорност.“

Данита Заричинова – ролята й в „Участие за природа” е заедно с Надежда Максимова да помага на активни местни хора да се справят с даден екологичен проблем. Данита е един истински „участник за природа” не само в работата си, но и в живота. Като част от екологично сдружение „За Земята“ тя се занимава се основно с кампании за намаляване на отпадъци и стратегията „Нулеви отпадъци“. Често пътува из страната и работи с местни инициативни групи, училища и доброволци като им помага да се борят срещу лошите практики и да разпространяват добрите. Завършва магистратура „Опазване на околна среда и устойчиво развитие“, доброволец е за няколко граждански еко-инициативи, а във всеки свободен момент е по планинските пътеки пеша или с колело.


Нели Найденова – Нели участва в създаването на дигитален архив на природозащитни каузи и случаи към Коалиция „За да остане природа в България”. Тя е магистър по „Политики и наука за околната среда“ в Централноевропейския университет в Унгария. Вярва, че повече хора трябва да се включат и да участват активно по въпроси, свързани с опазването на природата. В момента подпомага и работата на Сдружение за дива природа Балкани по проект "Прозрачни планини".


Мая Параскова – Мая е активен доброволец на БФБ от доста време. По проекта „Участие за природа” ще се включи като стажант технически координатор. Тя е завършила магистърска степен в СУ „Климент Охридски“ през 2014, специалност Биология и магистърска програма Зоология на гръбначни животни. Има опит в полеви изследвания върху видов състав на орнитофауната в естествени местообитания, гнездова биология на птици, биометрия и опръстеняване на птици, разполагане и компютърен анализ от обективни регистриращи устройства за заснемане на животни. Успява да върши и не толкова привлекателната за един биолог работа - а именно да води добра финансова отчетност и документиране на работни задачи. Ето защо тя отговаря за координация на доброволците при теренна работа.


Адриан Илиев е юрист и допринася като доброволец в проекта. Участва в работни групи за усъвършенстване на нормативната уредба, в съставянето на законодателни предложения и в изготвянето на становища по законопроекти. Ръководил e национална мрежа от юристи по индустриални отношения и социален диалог. Участвал е в разработката на пилотни стратегии за иновации в ученето през целия живот. Вписан е като арбитър при Националния институт за помирение и арбитраж, и като адвокат при Софийската адвокатска колегия. Автор е на учебни помагала по трудови и осигурителни отношения. Основател е на сайта за правна информация www.Advocati.org с многобройни публикации по актуални правни и обществени въпроси.
Албена Костадинова е един от нашите доброволци - тя също като нас обича природата и вярва, че трябва да се борим за нея. Мечтата й е да стане планински водач и да помогне на повече хора да се насладят на красотите на България. Завършила е социология в Софийски университет “ Св. Климент Охридски” и от тогава участва в различни проекти, свързани с опазване на околната среда и развитието на устойчив туризъм. Албена ще помага на Йорданка Динева като стажант координатор на проект. Тя е изключително добър помощник при организиране на публични прояви и подпомага представянето на подкрепените от проекта граждански инициативи чрез публикации в сайта.


Станимир Минков – Станимир е един от помощниците на Йорданка Динева като помощник координатор. Той е завършил бакалавър политология във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". В момента изучава магистратура Европейски проекти в Софийски университет "Св. Климент Охридски" и кара стаж към Министерски съвет. Изключително организиран и систематичен, подпомага документирането на гражданските инициативи, работни срещи и отчети по проекта, участва активно в представянето на проекта на информационни събития.

1 коментара

Коментари

 1. Иван Димитров
  2018-05-12 15:48:12

  Без коментар. Сливен 2018.
  http://www.nabludatel.bg/index.php?id=263151

OFF
Проектът "Участие за природа" с вх. BG05/991 се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Екологично сдружение "За Земята" и Информационна мрежа Блулинк с финансиране в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска Фондация Биоразнообразие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията

  Знаете ли, че..

  Един сантиметър почва се формира векове наред. При лошо третиране този сантиметър пръст може да се отмие само за няколко сезона. Повече информация тук.
           Планина, обичам те