Календар

Асоциация 'Планини и хора'

Асоциация 'Планини и хора' Асоциация "Планини и хора" е учредена на 12 ноември 1997 г. като доброволно сдружение с идеална цел на физически и юридически лица, обединени от общи професионални и хоби интереси, свързани с планината и природата.

Асоциацията има за цел да подпомага и насърчава развитието на устойчив и екологичен туризъм в планинските и полупланинските райони на България, както и практикуването на спортове сред природата.

Асоциация "Планини и хора" съдейства за повишаване на екологичната култура в планината, подпомага изграждането и подобряването на базисна инфраструктура, маркировка и екипировка в планините, и на катерачните обекти с цел безопасност, и работи активно за внедряване на единна система от изисквания към професионалната квалификация на планинския водач.

Ще продължават да се провеждат специализирани курсове с цел повишаване професионалната квалификацията на членовете на Асоциацията.

Голяма част от проектите на Асоциацията се осъществяват с доброволния труд на нейните членове, преобладаващата част от които са динамични млади хора с университетско образование, богата езикова култура и широки познания за българските планини.

Асоциация "Планини и хора" осъществява своята дейност в сътрудничество със сродни институции и организации, работещи за опазването на планините и развитието на планинския туризъм и инфраструктура.

Асоциацията подпомага своите членове като:

* организира и осигурява участието им в спортно-туристически мероприятия и състезания;
* осигурява им обучение, информация и застраховки с оглед тяхната безопасност при пребиваването им в планините;
* предоставя им богата информация за новости и събития в областта на планинския туризъм;
* извършва безплатна консултантска дейност;
* провежда беседи на тема планини, природа и спортове в планината.

Новини (7)

Акции (2)

Галерия (9)

Становища (1)

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

10994 посещения

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията

  Знаете ли, че..

  Блатото Малък Преславец край Силистра е най-голямото находище в България на бяла водна лилия.
           
  Install Flash player!