Календар

Фондация 'Биоселена'

Фондация 'Биоселена'Фондация за биологично земеделие "Биоселена" е българска неправителствена организация. Фондацията е учредена през 1997 г. от Научен институт по биологично земеделие (FIBL) – Швейцария.

Основната цел на Биоселена е развитие и подпомагане на биологичното и устойчиво земеделие, опазване на биоразнообразието и околната среда.

От септември 2012 година Биоселена работи в тясно сътрудничество с няколко от членовете на Коалицията: Българско дружество за защита на птиците, Българска фондация Биоразнообразие и WWF Дунавско карпатска програма в България по проект "За Балкана и хората". Проектът цели да ще покаже как местното развитие и опазването на природата могат да съжителстват безконфликтно и да допринасят за повишаване на доходите и качеството на живот в селските райони на България


Биоселена ще си сътрудничи с Коалицията "За да остане природа" по въроси, касаещи утвърждаване на биоземеделието и развитие на земеделска политика отчитаща нуждите и взаимосвързаността с опазване на околната среда.

Новини (5)

Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони (38)

Галерия (2)

От медиите (1)

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

9353 посещения

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията
             
    Install Flash player!