Календар

Петиция срещу промени в Закона за лова и опазване на дивеча

Петиция срещу промени в Закона за лова и опазване на дивеча

Здравейте колеги,
днес 5 ноември Българският Парламент гласува на второ четене измененията на Закона за лова и опазване на дивеча.
Сроковете за ловуване на диви патици и гъски не бяха удължени.
Благодарим на всички, които активно по един или друг начин подкрепиха опазването на птиците - чрез статии в медиите, становища в Министерства, гласуване в Парламента или с подписа си под протестните писма.


Тук може да се запознаете с текста на Петицията и описание на проблема:

Предлаганите промени ни отдалечават от Европа
Нов Национален рекорд за най- бързо приет законопроект – напълно в духа на досегашните „демократичните традиции” на България
На 26.09.2009 г. на Интернет страницата на Парламента бе обявено, че на 24.09.2009 година народните представители от ПП ГЕРБ Емил Димитров, Атанас Камбитов и Димитър Аврамов са депозирали в Народното събрание на Република България законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча (сигнатура 954-01-21). На 28.09.2009 на интернет страницата на Парламента бе обявено, че на 29.09.2009 г. законопроектът ще се гледа на първо четене в Комисията по земеделие и гори.
На 01.10.2009 г. въпреки всички възражения законопроектът беше одобрен на първо четене в Пленарна зала, но с оглед дискусиите беше даден триседмичен срок за внасяне на предложения за промени в него.
Досега няма организирани официални дискусии по законопроекта. Очакваме законопроектът да бъде разгледан за втори път в Комисията по земеделие и гори в периода 26-30 октомври и да влезе в Пленарна зала за окончателно приемане същата или следващата седмица.

Проектът включва много текстове, които представляват грубо нарушение на Европейското природозащитно право
Освен задкулисното решаване на бъдещето на над 140 000 български ловци, законопроектът предлага удължаване на срока за лов на водоплаващи птици от 31 януари на 28 февруари. От 25 години ловът на водоплаващ дивеч в България завършва на 31 януари (Правилник за прилагане на Закона за ловното стопанство, приет с постановление № 19 на МС от 5 май 1984 г.обн. ДВ. бр.49 от 22 юни 1984г., Правилник за прилагане на закон за лова и опазване на дивеча обн. ДВ. бр.58 от 29 Юни 2001г., Закон за лова и опазване на дивеча с изменения от ДВ. бр.91 от 21 Октомври 2008г.). За изминалите 25 години през няколко години ловни лобита предлагат неговото удължаване и има редовни обществени конфликти на тази тема, които досега винаги са завършвали с решение за фиксиране на крайната дата до 31 януари. Само през 2008 година имаше три предложения за удължаване на срока на лов и всички те бяха отхвърлени.
Защо от 25 години сезонът за лов на водоплаващи птици винаги е приключвал на 31 януари:
• В края на януари започва формирането на двойките и предбрачните миграции на повечето от водоплаващите птици. Ловуването през този период води до разбиване на двойките, които не могат да се образуват след това, защото птиците вече не са на големи струпвания. Причиненото от лова безпокойство води до значителни загуби на енергия в този много труден за птиците зимен период и намалява шансовете им за оцеляване през не по-малко тежкия период на прелет към местата за гнездене. И през 2009 година българското ловно законодателство би трябвало да стимулира устойчиви ловни практики, а не да задоволява прищевките на ловните олигарси.
• Поради разрушителния характер на лова в периода на предбрачни миграции и формиране на двойки, той е забранен съгласно чл. 7, т. 4 на Директивата за дивите птици на ЕС. Тази забрана е влязла и в чл. 41, ал. 1, т. 1 на българския Закон за биологичното разнообразие. Удължаването на ловния сезон в този период противоречи и на Бернската и Бонската конвенции, подписани от Европейската комисия и България. От 27 страни в Европейския съюз, само в Румъния е разрешено да се ловува водоплаващ дивеч до 28 февруари. В Гърция, където някои видове се ловуват до 10 февруари, ловът на водоплаващ дивеч е забранен на територията на голяма част от тяхната Натура 2000 мрежа. В голям брой европейски страни не се ловува даже и през януари! Депутатите от управляващото мнозинство би трябвало да се стремят да спазват европейските норми и да ни доближават до правото на Европейския съюз, а не да предлагат нарушаване на европейските директиви, за да си задоволят личното хоби.

Неприлагане на закона в сегашните срокове и норми
В момента ловът на прелетен дивеч е свързан с масови нарушения на ловното и природозащитно законодателство – почти на всякъде се използват звуковъзпроизвеждащи уреди за привличане на пъдпъдък и гъски, стреля се редовно в мъгла и в тъмнина, когато не е възможно да се определи въобще по какво се стреля. Проучванията показват, че всяка година стотици световно застрашени червеногуши гъски биват отстреляни при лова в района на Шабла и Дуранкулак (защитени зони от Натура 2000). Законодателната и изпълнителната власт би трябвало първо да решат проблемите с лова на здрач, мъгла, забранените методи на лов, отстрела на защитени видове и нарушенията на целите на Натура 2000 местата и едва тогава да се мисли за каквото и да е удължаване на ловния сезон!

Окончателно ликвидиране на екотуризма в района на езерата Шабла и Дуранкулак
Удължаването на ловния сезон ще унищожи окончателно екотуризма в района на Шабленското и Дуранкулашкото езера. Там има нужда от пълна забрана на лова на водоплаващи птици, а не на удължаване на ловния сезон с още един месец. Годишните приходи от екотуризъм са повече от годишните приходи от ловен туризъм и държавата би трябвало ясно и категорично да подкрепи бъдещето на екотуризма.

Това ли са приоритетите на България и ГЕРБ?
В условията на икономическа криза българския народ и неговия Парламент имат много по-важни проблеми за решаване от удължаването на ловния сезон!

Подкрепете петицията и я изпратете от Вашия електронен пощенски адрес!
Прочетете и подкрепете петицията срещу промените в Закона за лова, като се подпишете на тази Интернет страница.
След като попълните данните си и натиснете бутона "Изпрати" ще се отвори нов прозорец. От него можете лесно да копирате текста на петицията и адресите, които трябва да поставите в писмо от вашата програма за електронна поща. Измислете си Ваше заглавие (subject) на писмото. Това е единствения начин нашите писма да не могат да бъдат блокирани от сървърите на получателите и да засипят отговорните институции.

Давай

Президент на Република България
Министър – председателя на Република България
Председателя на Народното събрание
Председателя на Държавната агенция по горите
Комисията по земеделие и гори към Народно събрание
Комисията по околна среда и води към Народно събрание
Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика към Народно събрание
Народните представители от Българския Парламент

Копие:
Дирекцията Околна среда при Европейската комисия


Уважаеми дами и господа,

Аз съм сериозно обезпокоен от предлагания от народните представители Емил Димитров, Атанас Камбитов и Димитър Аврамов от ПП ГЕРБ закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, както и от задействанта бърза процедура за приемане на този ПРИОРИТЕТЕН за парламентарното мнозинство законопроект.

Категорично смятам, че практиката за спешно приемане на закони без осигуряване на информация за обществото, без обществени обсъждания и без необходимата координация с ресорните Министерства, не допринася за „европеизирането” на България.

Категорично отхвърлям предложеното удължаване на ловните срокове с мотива, че противоречат на принципите на устойчивото ловно стопанство, както и на българското и европейското природозащитно законодателство.

Категорично смятам, че българските народни представители трябва да се стремят да ни приобщят към напредналите страни от Европа, а не да оправдават „балканския си манталитет” с местните обичаи.

Категорично смятам, че българските народни представители трябва да дадат шанс за развитие на екотуризма и опазване на уникалната природа на България. Нека България се прочува с природните си богатства, каквито са Белоградчишките скали и червеногушите гъски на Шабла, а не с ловните „подвизи” на своите олигарси!

Категорично смятам, че българските народни представители би трябвало да помислят за интересите на седемте милиона българи, които не са ловци и които смятат, че птиците са красиви и са създадени за наслада на окото, а не са подвижни мишени за стрелба с ловен автомат за 20 000 лева.

Надявам се, че българското Народно събрание ще преустанови практиките на приемане на законопроекти без обществено обсъждане и ще отхвърли предлаганото удължаване на ловния сезон!


С уважение:

Последно подписали:

2009-11-05КрасимираСветиеваBG
2009-11-05AvgustinIvanovBG1995
2009-11-05ЛюбомирИстатковBG1956
2009-11-05АгликаВачеваBG
2009-11-05ПавелСимеоновBG1956
2009-11-05ТатянаСимеоноваBG1965
2009-11-04monikamitarovaBG
2009-11-04borisnedelchevBG
2009-11-04valeriaginevaBG
2009-11-04ДимитърПлачийскиBG1979

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

35998 посещения

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията
             
    Install Flash player!