Календар

Петиция за чист въздух над област Стара Загора, България

Петиция за чист въздух над област Стара Загора, България

Приятели, помогнете ни в битката за правото ни да дишаме чист въздух в Стара Загора. Участвайте в събирането на подписка за чист въздух над Стара Загора. Изтеглете бланка от тук, разпечатайте, съберете подписи и ни ги изпратете обратно по пощата, за да ги съберем и изпратим до Европейския парламент и комисия. Благодарим ви.

От 2002 г. в този регион атмосферният въздух и околната среда системно се замърсяват с концентрации на серен диоксид, азотен диоксид, азотен окис, фини прахови частици, сероводород, хлороводород и други газове в пъти над пределно допустимите норми. В околната среда са открити кадмий, арсен, кобалт, манган, стронций, уран, торий, цинк, никел, хром - общо над 14 тежки метала. Институциите не посочват източниците на замърсяване, не предприемат мерки за прекратяването му и не информират своевременно обществеността при достигане на алармените прагове.

Давай

До
Комисията по петициите към Европейския парламент (ел. формуляр)
Европейската комисия (ел.формуляр)

Копие:
Министър-председателя на Република България (GIS@government.bg)
Президента на Република България (press@president.bg)
Еврокомисари и Евродепутати
Национален омбудсман на Република България
Медии

Петиция за чист въздух над област Стара Загора, България

Уважаеми дами и господа,

Ние, долуподписаните граждани, се обръщаме към вас с молба за вземане на необходимите мерки за прекратяването на интоксикацията на въздуха, почвата, водата и храната на над 300 000 души, живеещи в Област Стара Загора, България.

От 2002 г. в този регион атмосферният въздух и околната среда системно се замърсяват с концентрации на серен диоксид, азотен диоксид, азотен окис, фини прахови частици, сероводород, хлороводород и други газове в пъти над пределно допустимите норми. В околната среда са открити кадмий, арсен, кобалт, манган, стронций, уран, торий, цинк, никел, хром - общо над 14 тежки метала. Институциите не посочват източниците на замърсяване, не предприемат мерки за прекратяването му и не информират своевременно обществеността при достигане на алармените прагове.

Нарушени са основните конституционни и екологични права на гражданите в региона:

1. Права, гарантиращи ни чиста и сигурна /безопасна/ околна среда
2. Права на реални действия за защита на околната среда
3. Права на информация, достъп до правосъдие и достъп до участие в процеса на вземане екологични решения

Констатират се нарушения на европейското законодателство (Директива 96/61, Директива 96/62, Директива 99/30, Директива 2008/50, както и на стратегическите документи на ЕО). Не са изготвени надлежно списъци на зоните и агломерациите, в които са надвишени пределно допустимите стойности и план програми за постигане на допустимите стойности. Националното законодателство (Закона за опазване на околната среда и Закона за качеството на атмосферния въздух) също е нарушено.

Призоваваме ви да предприемете необходимите спешни мерки за запазване на живота и здравето на над 300 000 граждани на Европейския съюз.

С уважение,

Последно подписали:

2012-12-17АдрианаСтанковскаBG1978
2012-12-16МариянаБорисоваBG
2012-12-13ДимитърБахчевановBG
2012-12-07КостадинЖивковBG1966
2012-12-06КаменГатевBG1972
2012-12-06ЗахаринаДенчеваBG1948
2012-12-06АнастасияТраяноваBG1987
2012-12-06БорисТраяновBG1955
2012-12-06СтефкаЦуцеваBG1960
2012-12-05АтанасАтанасовBG1978

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

61327 посещения

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията
             
    Install Flash player!