Календар

НЕ на замените и разпродажбата на българските гори!

НЕ на замените и разпродажбата на българските гори!

Благодарим на всички, които участваха в двете подписки и протестите срещу заменките и другите промени в Закона за горите. В двете подписки бяха събрани общо повече от 10 000 подписа (електронни и на хартия). Благодарение на всички Вас след почти едногодишна кампания Народното събрание на 16.01.2009 година премахна замените на гори с юридически лица http://www.parliament.bg/?page=news&SType=show&lng=bg&id=1675.

Това стана след масивно отразяване на проблема от страна на независимите медии и активна гражданска кампания в и извън Парламента, както и след серия много тежки обсъждания в Комисията по земеделие и гори в Парламента.

От 30.04.2008 до 16.01.2009 са ни известни 59 замени на гори, при които почти 15 000 декара държавни гори разположени по Черноморието и планински курорти бяха заменени срещу 42 000 декара частни гори пръснати по страната. Заменените държавни гори са в процес на изсичане и застрояване, а държавата загуби милиарди от разликите в цените. Замените бяха за знакови фигури като Христо Ковачки, Красимир Гергов, Гриша Ганчев, Тодор Батков и други подобни „национално отговорни” и офшорни бизнесмени.

За щастие благодарение на нашето възмущение и натиск на 16.01.2009 год. Парламента прие:
- Заменките на частни гори да спрат ВЕДНАГА, с влизане на промените в Закона в сила. В момента има над 300 чакащи заменки, които успяхме да спрем!
- ски съоръжения в горски фонд да се правят само след промяна на предназначението на горите;
- ловният сезон за водоплаващ дивеч да си остане до 31 януари;
- да може да се продават държавни гори само извън защитените територии и зони, при условия и ред посочен в Правилника за прилагане на Закона за горите.

Парламентът не прие всичките ни искания. И все още остават значителни проблеми свързани със замени и застроявания на горите:
- продължава да има възможност да се заменят държавни гори с общински. Това е вратичка за корупционни практики, тъй като общините могат да апортират заменените терени (на смешни цени естествено) в юридически лица, предоставяйки земя за проектите им.
- Не са одобрени предложените от нас ограничения за смяната на предназначението на заменените до сега гори за минимум 20 години;
- възможността за продажба на държавни гори е сериозна опасност, която може да се използва за приватизация на апетитни терени.

Въпреки че Парламента не реши цялостно проблема, то това все пак е огромна победа! Повече от 300 заменки (за може би десетки хиляди декари гори) бяха спрени!

Благодарим на всички, които се подписаха на двете петиции и протестираха през декември и януари пред Парламента!

Благодарим на независимите български медии, които осветиха проблема и му дадоха гласност. Специални благодарности на «Дневник», «Капитал», «Сега», «Класа», «Банкер», Ре-ТВ и много други!

Благодарим на народните представители, които се заангажираха с каузата на българските гори и по специално на:
- н.п. Евдокия Манева от ДСБ, без чието много активно съдействие през миналата година нямаше да можем да постигнем тези резултати;
- независимите н.п. Минчо Христов и Стела Банкова, които внесоха и защитаваха наши предложения срещу замените като техен законопроект (който бе отхвърлен от мнозинството);
- н.п. Иван Сотиров от СДС, който вкара наши предложения в своя законопроект за горите (който бе отхвърлен от мнозинството);
- н.п. Яне Янев от РЗС, който вкара наши предложения (отхвърлени от мнозинството) и задаваше въпроси срещу замените.

*********************************************************************


По- долу следва оригиналния текст към петицията

От 30 април досега бяха заменени повече от 14 000 декара държавни гори, разположени основно по Черноморското крайбрежие и около планински курорти в Родопите, Рила и Пирин с разкъсани парцели, разхвърляни по цялата страна. Въпреки че държавата получи в замяна на тях 50 000 декара частни гори, то поради разликата в цените на разменените терени, тя претърпя загуби на стойност над два милиарда лева. Освен това веднъж заменени, държавните гори скоро престават да бъдат гори, а „влизат в регулация“ и се изсичат за изграждане на частни курортни комплекси и апарт хотели....

Това беше един от скандалите на годината и под силния обществен натиск управляващото мнозинство внесе два законопроекта за „премахване” на заменките.

За съжаление тези законопроекти:
1. Не предлагат никакво ограничение върху промяна на предназначението на заменените гори и селскостопански земи и всички заменени досега и в бъдеще гори ще могат да бъдат изсечени и горския фонд застроен;
2. Предвиждат всички започнати замени се довършват до 28.02.2009 – така на практика замените се забраняват за следващото правителство. Сегашното ще продължи ударно да заменя още три месеца;
3. Оставят се серия от изключения за извършване на замени – като например за предоставяне на общини. След това общините могат да апортират получените терени в дружества или да ги продадат на свой ред;
4. За пръв път в Закона за горите се въвежда възможност за продажба на държавни гори. Предлага се да могат да се продават и гори, публична държавна собственост, което влиза в противоречие с Закона за държавната собственост.
5. Предлага се да не се променя предназначението на терените, използвани за ски съоръжения. Така техните собственици ще бъдат освободени от такси в размер на стотици милиони левове. Изсичането на горите за ски съоръжения ще бъде прикрито тъй като формално терените за лифтове и влекове ще се водят гора :)

На практика замените ще продължат, но вече съчетани и с разпродажба на гори (включително гори публична държавна собственост) и премахнати такси за ски комплекси.

Молим всички, на които им е мило бъдещето на българските гори и земи, да подкрепят нашата петиция за пълно премахване на замените и недопускане на разпродажба на българските гори!

Давай

До:

Президента на Република България
Министър – председателя на Република България
Председателя на Народното събрание
Председателя на Държавната агенция по горите
Комисията по земеделие и гори към Народно събрание

Народните представители от Българския Парламент
Европейска комисия: Главна Дирекция Конкуренция


Уважаеми дами и господа,

Аз съм сериозно обезпокоен, че предлаганите законопроекти за премахване на замените* не решават въобще проблемите с опазване на Българската Гора. Заменките се прекратяват, но чак към мандата на следващото правителство, като се предвижда всички започнати замените да бъдат завършени, а те са над 300 до този момент.
И за да продължи процеса на прехвърляне на терени от държавата в частни ръце се предлага законова възможност за продажба на останалите държавни гори, включително и горите, които са публична собственост!

Тези законопроекти не решават, а създават проблеми!

По тази причина аз категорично настоявам:
1. Парламентът незабавно да обяви пълен мораториум върху всички замени на държавни или общински гори и земи.
2. Замяната на държавни и общински гори, земи и друга собственост да бъде премахната без никакво изключение в Закона за горите, Закона за собствеността и ползването на селскостопанските земи, Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост.
3. Да бъде отхвърлено предложената възможност в Закона за горите за продажба на държавни гори, частна държавна собственост.
4. Да бъде отхвърлена предложената възможност за продажба на държавни и общински гори и земи, публична собственост.
5. Извършените от 01.01.2007 г замени на гори и земи да бъдат анулирани или да бъде забранена смяната на предназначението на заменените земи и гори за срок от 20 години.
6. Да бъде отхвърлено предложението терените за ски съоръжения да не бъдат изключвани от горския фонд.

С уважение:

* Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, внесен на 11.11.2008 г. от името на Министерски съвет, сигнатура 802-01-87;
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, внесен на 06.11.2008 г. от името на Васил Калинов /Параментарна група на Коалиция за България/, Бойко Великов /Параментарна група на Коалиция за България/, Ангел Тюркеджиев / Параментарна група на НДСВ/, сигнатура 854-01-136

Последно подписали:

2009-01-18ЯворКамбуровBG
2009-01-18ИлиянПетровBG1978
2009-01-18МирославКръстевBG1990
2009-01-18antoniabradeBG1979
2009-01-18Цветослава ВатеваBG1987
2009-01-18КрасимирКириловBG
2009-01-18Жанета ПетроваBG1984
2009-01-18ПламенАндреевBG1985
2009-01-18ВергинияНиколаеваBG1979
2009-01-18MargaritaStangerSE

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

52727 посещения

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията
             
    Install Flash player!