Календар

„За да остане природа в България” – застъпническа кампания за защитените територии и зони

Донор: Фондация Институт „Отворено общество” град София
Координатор: Българска фондация Биоразнообразие
Продължителност: 01.01.2008 / 30.04.2008
Бюджет: 10 000 USD

Кампанията „За да остане природа в България” e продължение на съвместната инициатива на организациите, участващи в екофамилията по проекта. Съобразно новите условия в страната с пълноправното членство в Европейския съюз и съобразно придобития опит, фокусът на кампанията се измества от основно към изпълнителната власт и народните представители в България към европейските институции и изнасяне на кампанията на европейско ниво. В България поради неадекватното отношение и бездействие на отговорните институции е необходимо усилията да се насочат към съдебната власт чрез водене на дела, част от които вече започнаха. Същевременно в обстановката на все по-активно гражданско общество, е важно да бъдат продължени действията, популяризиращи проблемите, пред които е изправена българската природа и българското общество.

Основни дейности:

* Ангажиране на Европейските институции за спешни действия за опазване на биоразнообразието в България
* Осигуряване на правна защита за природата и хората
* Осигуряване и поддържане на широка обществена подкрепа в Европа и страната с ангажиране вниманието на медиите и интернет сайта на кампанията
* Засилване на коалиция „За да остане природа в България”


Резултати:

* Становища за състоянието на природата в НАТУРА 2000 зоните: изработена петиция и изпратена до ЕК;
* Подготвена и изпратени жалба до ЕК относно липса на защита на в НАТУРА 2000 зоните „Иракли – Емине” и „Рила”;
* Проведени срещи с Евродепутати, зададени въпроси в Европарламента
* Подадени множество сигнали до институциите;
* Извършени проверки на място, снимки и филмчета;
* Участие в обществено обсъждане, подготвяне и представяне на становище относно ОУП на ПП „Странджа”;
* Подготвени становища, анализи и прессъобщения по промени по случаите Рила, Иракли, Странджа, НАТУРА 2000, Закон за горите – почти ежеседмично;
* 2 пресконференции за конкретни заплахи от проекти и планове, над 50 интервюта и публикации в пресата;
* Доразработен сайт за природата www.forthenature.org с функциониращи форуми, създадени езикови версии, ежедневно обновяван;
* Събрана публична подкрепа: близо 150 000 посписа за Рила, 80 % безрезервна подкрепа за действията на Колицията, 50 % от българите са категорично срещу заменките на земи и гори; от 500 до 5 000 дневно посетители на сайта на кампанията;
* Проведени семинари за Рила по градове – с подкрепата на Отворено общество, финансови средства на членове на коалицията и лична подкрепа на граждани;
* Осигурена подкрепа за становище в защита на Рила от 11 международни организации;
* Подготвени правила за работа в коалицията (екофамилията) в резултат от 4 координационни срещи, насочени изключително към Коалицията и кампанията, протоколи от тях;
* Разработена обща стратегия и план за действия в краткосрочен план (3 месеца) на коалицията и кампанията.

4966 посещения
         Пирин се нуждае от нас
         
Install Flash player!

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията "За да остане природа в България". Благодарим ви!

  Знаете ли, че..

  Прогнозите са, че плодорони почви ще има до към 2020 г. Изхранването след това на света ще се случи само със сериозна грижа за обработваемите площи, които трябва да останат годни за ползване.
           
  Install Flash player!