Календар

Родители на протест срещу липсата на алтернатива за предучилищното образование

Родители на протест срещу липсата на алтернатива за предучилищното образованиеПротестът ще се състои пред Народното събрание от 10 часа на 12.12.2012 г.
Може да подкрепите и подписката Родители срещу задължителната предучилищна подготовка

На 12 декември ще се гледа на второ четене новия закон за предучилищното образование. Комисията по образованието запази текстовете в закона, съгласно които децата ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да тръгват на предучилищна в годината на навършване на 4г.. Включени са и текстовете за забрана и санкции на всякакви родителски инициативи за отглеждане на деца в предучилищна възраст каквито са например родителските кооперативи. Родителите са оставени без избор - те трябва да поверят децата са ни държавна или частна детска градина, а държавата ще е тази, която еднолично ще определя образователните стандарти.

Какво представляват родителските кооперативи?
Родителските кооперативи са обединения от до 10 семейства, които наемат помещение и се редуват на гледат децата си. Родителите организират цялото функциониране на мястото, където децата им прекарват голяма част от деня си - от подбор на играчки и оборудване, до хранене, почистване и поддръжка на мястото. За подготовката и провеждането на програма за обучение на децата най-често им помагат педагози. Тази форма на обучение позволява плавен преход на децата между семейството и училището, използване на съвременни програми и методики за образование, развиващи индивидуалните способности на децата и създаващи самоуверени, креативни, мислещи, позитивно настроени личности.

Искания:
Родителите ДА ИМАТ ИЗБОР!!! От нас да зависи дали детето ни ще посещава държавна, частна детска градина или други групови занимания като в родителските кооперативи. В закона, както и в стандартите, да се допуска възможността и ПРАВОТО българските родители да инициират форма на отглеждане и образование на децата си, поне в предучилищна възраст!

За повече информация страница на протеста във Фейсбук: ПРОТЕСТ срещу задължителната предучилищна за 4 годишните и държавния монопол над образованието!

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3768 посещения

OFF

Последно качено » Солидарно