Календар

Градски предизвикателства

Градски предизвикателстваПрограмата “Градски предизвикателства“ на Фондация „ЕкоОбщност“ започва с конкурс, който провокира гражданите да реагират на екологичните проблеми в градската им среда и да предприемат действия за ангажиране на институциите и общността за своевременното им решаване. Програмата е за хората от града и селото, които ги е грижа за случващото се около тях и искат да обединят усилия, за да могат успешно да разрешат екологичните проблеми, които пряко ги засягат.

Целта на конкурса и подкрепените чрез него проекти е да информира, мотивира и вдъхнови хората да изкарат на преден план истинските човешки усилия, положителните примери, които по недвусмислен начин водят до истинска промяна. Именно затова конкурсът ще търси градските екологични проблеми, които най-много вълнуват гражданите и които те смятат, че могат да решат сами и в партньорство или диалог с институции и бизнес.

Основни целеви групи, които програмата ще подкрепи:
• Местни хора и организации потърпевши от нарушено екологично равновесие в жизнената им среда;
• Хора и организации свидетели на развиващ се екологичен проблем, желаещи да се включат в решаването му;
• Формални и неформални групи желаещи да променят дадена проблемна ситуация и да провокират други за включване в решаването й.

Както и в предишни подобни програми на фондацията, в крайната фаза ще бъдат финансирани малки проекти, търсещи подкрепа до 5000 лв., решаващи конкретни местни проблеми на градската среда - неблагоприятни екологични въздействия; пре-експлоатация или унищожаване на ценни ресурси, включително зелени площи; проблеми в общуването с и действията на ангажираните институции, др.

Крайният срок за подаване на заявка за участие в конкурса е 5 април 2013 г.

Насоки за кандидатстване и заявка за участие могат да бъдат намерени по-долу.

Програмата се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Чарлз Стюарт Мот”.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3615 посещения

OFF

Последно качено » Солидарно