Календар

Солидарно

В тази секция ще публикуваме информация за кампании и инициативи на групи и организации, фокусиращи се върху по-странични теми от пряката роля на Коалицията „За да остане природа” да опазва защитените зони и територии в България. С тази стъпка разширяваме убеждението си, че ролята ни като граждански организации е не само пряко да следваме мисията си, а и да насърчаваме и подкрепяме развитието на гражданското общество в страната ни.


Стартира конкурс за есета „Ние не наследяваме земята от нашите деди, а я вземаме назаем от нашите деца“

Стартира конкурс за есета „Ние не наследяваме земята от нашите деди, а я вземаме назаем от нашите деца“Екологично сдружение “За Земята” обяви конкурс за есета „Ние не наследяваме земята от нашите деди, а я вземаме назаем от нашите деца“. Инициативата е свързана с Европейската година на развитието, а целта на организаторите е да дадат възможност на обикновените граждани споделят своите виждания относно връзката между развитието, изхранването и земеделските политики, като напишат есе на някоя от следните теми: внос и употреба на генетично модифицирани фуражи в България - изнасяне на проблемите в други страни; земеделие и климат - проблеми и решения за устойчиво развитие, как си представяте изхранването и ежедневието си при евентуален колапс на екосистемите и недостиг на горива и храни след 15 години; заграбването на земя: пречка пред бъдещите поколения.

Прочети пълния текст

2032 посещения

Електромобилните ентусиасти Pilgreens са в България

Електромобилните ентусиасти Pilgreens са в БългарияТрима младежи, избрали за име на организацията си Pilgreens (Зелените пилигрими), са днес и утре в София като част от 120-дневно пътуване с напълно електрическа малка количка от Тайланд до Франция. Партньор за българската част на уникалното им начинание е Българската Асоциация Електрически Превозни Средства (БАЕПС).

Прочети пълния текст

1742 посещения

Международна коалиция предлага цялостен подход в борбата с разхищението на храна

Международна коалиция предлага цялостен подход в борбата с разхищението на хранаАрдо, Маккейн, ПепсиКо, SCA, Содексо, Unilever Food Solutions и WWF обединиха усилията иопита си в борбата с разхищението на храна, чрез съвместен и всеобхватен подход насочен към цялата верига на добавената стойност в сферата на хранителните услуги – от производството до потреблението. Съвместното сътрудничество на компаниите стартира в Европа. Крайната цел на учредителите на Международната Коалиция за борбата с разхищението на храна (МКБРХ) е да
вдъхнови други фирми и организации да приемат и въведат програми за намаляването на похабяването на на храна.

Прочети пълния текст

1872 посещения

ГЛАСУВАТЕЛ – 2015 предлага възможност избирателите да преценят партийните обещания за екомобилността

ГЛАСУВАТЕЛ – 2015 предлага възможност избирателите да преценят партийните обещания за екомобилносттаДве неправителствени организации – Велоеволюция и Българска Асоциация Електрически Превозни Средства (БАЕПС), предлагат онлайн-платформа, чрез която избирателите в София могат да разберат до коя от партиите са най-близо, като се имат предвид техните обещания за екомобилността в местни избори-2015.

Прочети пълния текст

1778 посещения

Ефектът от договорите за „свободна“ търговия - защо протестираме срещу ТТИП?

Ефектът от договорите за „свободна“ търговия -	защо протестираме срещу ТТИП?Обобщена информация от „Пресконференция и дискусия по повод на Общоевропейския ден за протест срещу ТПТИ. Събитията в България“

12 държави оповестиха успешния край на преговорите по оформяне на Транс-тихоокеанското партньорство (TPP). Юридически се дооформя търговското споразумение между ЕС и Канада (СЕТА). Преговорите по Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (TTIP) между САЩ и ЕС напредват. А междувременно текат и договорки за либерализация на услугите (TiSA).

Прочети пълния текст

1839 посещения

БАЕПС: Дизеловият скандал с Фолксваген трябва да накара българските институции да помислят сериозно за електромобилността

БАЕПС: Дизеловият скандал с Фолксваген трябва да накара българските институции да помислят сериозно за електромобилносттаСпоред Българската Асоциация Електрически Превозни Средства (БАЕПС) дизеловият скандал с Фолксваген трябва да подтикне институциите в България трябва да обърнат внимание и да търсят дългосрочни решения за екологичен транспорт, какъвто е електротранспорта.

Прочети пълния текст

1900 посещения

Благотворителен базар за Непал

Благотворителен базар за НепалТД Приста Русе и Сдружение “За Ехо” организират благотворителен базар в помощ на пострадалите от земетресението в Непал. Базарът ще се проведе на 29-ти септември в два града - София (в Клуба на пътешественика, ул. “Сердика” 19, от 19 ч) и Русе (пред магазин Дими Байк, ул. „Професор Асен Златаров“ 9, от 10,30 до 19 ч). Събраните средства ще отидат за подпомагане образованието на децата, живеещи в село Туло Сябру, Непал - едно от силно засегнатите села в района на Лангтанг, където земетресението през април 2015 г. имаше най-разрушителни последици.

Прочети пълния текст

1576 посещения

Обучение за деца на бежанци от бежански център Военна Рампа

Обучение за деца на бежанци от бежански център Военна РампаНапливът на бежанци през последните месеци завари България до голяма степен неподготвена. Процесите на адаптация и първоначална интеграция са мъчителни и за бежанците, и за институциите, които нямат опит в тази област. Добре известни са и негативните нагласи в част от обществото. Група експерти, подкрепени от Сдружение „За земята“ и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство , в партньорство с НПО „БИО Град София“. ще проведат серия от обучения целящи по -лесна интеграция на бежанците.

Прочети пълния текст

1685 посещения

Ще имаме ли директен достъп до фермерски продукти?

Ще имаме ли директен достъп до фермерски продукти?Темата за преработката и производството на храни от малки и средни производители отново е сбутана в ъгъла, алармират от инициативата „Зелени закони”. На думи всички декларират, че желаят директен достъп на фермерските продукти до гражданите. На практика обаче, всички сме свидетели, че и да иска, човек много трудно може да си купи храна директно от малък производител. Опит за решаване на проблема бе приемането на Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. След близо 5 години и поне 2 поправки, наплив от желаещи да се регистрират по нея няма, като изключим пчеларските стопанства. До момента у нас не са допустими определени производствени изисквания или технологии на преработка, различаващи се от индустриалните. Тези пропуски би трябвало да са обект на сега течащите на тъмно дискусии за промяна на Закона за храните.

Прочети пълния текст

1820 посещения

Неспазване на нормите и закона при строителство на детски площадки - само смешно ли е предизборното прибързване?

Неспазване на нормите и закона при строителство на детски площадки - само смешно ли е предизборното прибързване?На 7 септември 2015 г. от Сдружение за изследователски практики се обърнахме към районния кмет на община "Възраждане", началника на Дирекция за национален строителен контрол, столичния кмет и председателя на Комисията за защита на конкуренцията с молба да разгледат течащите строителни дейности по обществена поръчка за 6 обекта (детски и спортни площадки и междублокови пространства), за която е сключен договор без необходимите разрешителни по Закона за устройство на територията и при процедура за обществената поръчка в непрозрачна среда, повдигащa съмнения към доброто управление на парите на данъкоплатеца (срок за кандидатстване 9 дни и единствен кандидат, подал оферта за почти максималната допустима сума, задание за обществена поръчка в противоречие с приложимата НАРЕДБА № 1/12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра).

Прочети пълния текст

1655 посещения

Примерни сфери, за които ще бъдат публикувана информация, са: права на човека и равенство между хората, социални политики, образование, достъп до информация и гражданско участие и т.н., както и сфери, имащи пряко въздействие върху опазването на околната среда като биологично земеделие, природосъобразен туризъм, био и еко продукти.

Сайтът на Коалицията НЯМА да публикува информация за инициативи и кампании, които провокират дискриминация на базата на пол, възраст, сексуална ориентация, националност или етническа/религиозна принадлежност.

Приоритет при взимане на решения дали дадена информация да бъде публикувана на сайта ще имат инициативи и кампании на граждански групи, неправителствени организации или групи от организации с доказана роля в своите сфери (имащи дългогодишен опит и видима активност), както и новосформиращи се групи доброволци по актуални теми от обществения живот.

Коалицията „За да остане природа в България” събира граждански групи и неправителствени организации с конкретни устави, цели и мисии и в този смисъл, тя НЕ може да предостави експертиза или да изказва позиция по въпроси, публикувани на сайта й в секция „Солидарно”, тъй като стоят в страни от уставите, целите и мисията на отделните организации и групи. Това, което Коалицията може да направи и прави като Коалиция от граждански групи и неправителствени организации, е да предостави възможност за други групи да намерят по-широко оповестяване на инициативи и кампании като по този начин подкрепи активността на гражданското общество в България. За повече информация читателите на сайта следва да потърсят организаторите на конкретната инициатива.

Коалицията „За да остане природа в България” си запазва правото да постави банер с линк към секция „Солидарно” на видимо място в сайта си, в случай, че заявките за публикации в секцията зачестят до толкова, че публикуването им на начална страница на сайта на Коалицията не остави видимо място на собствените новини на Коалицията.

Изпращайте информация за публикуване до contact@forthenature.org, не по-късно от 5 дни преди дадено събитие. Моля изпращайте ни предимно информация за стратегически важни и национални инициативи и кампании.