Календар

Солидарно

В тази секция ще публикуваме информация за кампании и инициативи на групи и организации, фокусиращи се върху по-странични теми от пряката роля на Коалицията „За да остане природа” да опазва защитените зони и територии в България. С тази стъпка разширяваме убеждението си, че ролята ни като граждански организации е не само пряко да следваме мисията си, а и да насърчаваме и подкрепяме развитието на гражданското общество в страната ни.


Европейският парламент ще гласува днес резолюция за ТТИП

Европейският парламент ще гласува днес резолюция за ТТИПДнес, 08.07.2015 г. Европейският парламент ще гласува важна резолюция относно търговското споразумение между Европейският съюз и САЩ съобщиха от Екологично сдружение За Земята. Макар и да няма задължителен характер, резолюцията може да окаже сериозно политическо влияние върху хода на преговорите, т.к. ако не се съобрази с резолюцията, Европейската комисия рискува финалните договорени текстове на ТТИП да не бъдат ратифицирани от парламента.

Прочети пълния текст

2206 посещения

Социално предприемачество за фермерски храни

Социално предприемачество за фермерски храниКварталът на творческите индустрии - Капана в Пловдив стана домакин на първото социално предприемачество за фермерски храни, задвижено от местната общност Хранкооп Пловдив и подкрепено от Общинска фондация "Пловдив 2019".

Прочети пълния текст

2074 посещения

Девертикализиране на хоризонтални колективи (работилница)

Девертикализиране на хоризонтални колективи (работилница)Голяма част от доброволческите колективи предпочитат хоризонталната организация: тази, при която няма „началници“ и „подчинени“, а всеки допринася според възможностите и желанията си и може да заема различни роли в различни случаи. Усещането за равнопоставеност вероятно е сред най-важните спойки в такъв тип колективи.

Прочети пълния текст

2158 посещения

„КНИГИ ЗА СМЕТ” СЕ ЗАВРЪЩА ЗА ТРЕТА ГОДИНА

„КНИГИ ЗА СМЕТ” СЕ ЗАВРЪЩА ЗА ТРЕТА ГОДИНАПовече от 300 години са нужни на пластмасата, за да се разгради в природата, припомнят от организаторите и ни призовават да рециклираме не само по повод кампанията.

Прочети пълния текст

2483 посещения

Пресконференция за представяне на проект „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие”

Пресконференция за представяне на проект „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие”В рамките на проекта Фондация „ЕкоОбщност“, Сдружение „Клуб приятели на Природен парк "Врачански Балкан"”, Сдружение „Екомисия 21 век“, Сдружение ГЕУМ, Сдружение „Зелени Балкани“ и Народно Читалище „Бъдеще сега 2006” с водещ партньор Фондация „Екоцентрик” ще работят за изграждането на единна съвременна уебплатформа и на „знак за качество“ за неформално образование за устойчиво развитие.

Прочети пълния текст

2444 посещения

Работилници 'Сготви си здраве'

Работилници 'Сготви си здраве'"Сготви си здраве" ще радва гостите на FoodTech с автентични храни

Тази година събитието е със специален фокус към младите хора, за да ги мотивира за професионално развитие в областта на традиционните хранителни технологии и социалното предприемачество.

Прочети пълния текст

3759 посещения

Копнеж за корица на „Зелени разкази (ама наистина)“

Копнеж за корица на „Зелени разкази (ама наистина)“Фондация „Човешката библиотека“ кани всички художници в новия Копнеж за корица на „Зелени разкази (ама наистина)“

Прочети пълния текст

2797 посещения 1 коментара

Курс по Пещерно дело и алпинизъм

Курс по Пещерно дело и алпинизъмСпелео клуб „Стрешеро“ със съдействието на Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан” към Изпълнителна агенция по горите организират курс по Пещерно делo и алпинизъм. Курсът ще започне 26 февруари в Природозащитен център „Натура” и е с продължителност 2 месеца.

Прочети пълния текст

2589 посещения

Покана за участие в младежки фестивал „За Земята“

Покана за участие в младежки фестивал „За Земята“От МЛАДИ за Земята търсим младежи със сърца, умове и ръце, обърнати към природата, които да се включат във фестивал на зелените идеи и действия на 14 март 2015 в град София. НО не спирай да четеш до тук, ако не си от София!

Събитието ще е пространство за представяне на различни инициативи на младите хора в България, посветени на опазване на околната среда.

Прочети пълния текст

2392 посещения

Копнеж за зелени разкази (ама наистина)

Копнеж за зелени разкази (ама наистина)Попадали ли сте на разкази, които истински ви вдъхновяват да се замислите за връзката ни с целия свят отвъд човека и човечеството (по-простичко: с природата)? Или дори да се задействате, за да я заздравите? Самите вие писали ли сте такива?

Прочети пълния текст

3651 посещения 1 коментара

Примерни сфери, за които ще бъдат публикувана информация, са: права на човека и равенство между хората, социални политики, образование, достъп до информация и гражданско участие и т.н., както и сфери, имащи пряко въздействие върху опазването на околната среда като биологично земеделие, природосъобразен туризъм, био и еко продукти.

Сайтът на Коалицията НЯМА да публикува информация за инициативи и кампании, които провокират дискриминация на базата на пол, възраст, сексуална ориентация, националност или етническа/религиозна принадлежност.

Приоритет при взимане на решения дали дадена информация да бъде публикувана на сайта ще имат инициативи и кампании на граждански групи, неправителствени организации или групи от организации с доказана роля в своите сфери (имащи дългогодишен опит и видима активност), както и новосформиращи се групи доброволци по актуални теми от обществения живот.

Коалицията „За да остане природа в България” събира граждански групи и неправителствени организации с конкретни устави, цели и мисии и в този смисъл, тя НЕ може да предостави експертиза или да изказва позиция по въпроси, публикувани на сайта й в секция „Солидарно”, тъй като стоят в страни от уставите, целите и мисията на отделните организации и групи. Това, което Коалицията може да направи и прави като Коалиция от граждански групи и неправителствени организации, е да предостави възможност за други групи да намерят по-широко оповестяване на инициативи и кампании като по този начин подкрепи активността на гражданското общество в България. За повече информация читателите на сайта следва да потърсят организаторите на конкретната инициатива.

Коалицията „За да остане природа в България” си запазва правото да постави банер с линк към секция „Солидарно” на видимо място в сайта си, в случай, че заявките за публикации в секцията зачестят до толкова, че публикуването им на начална страница на сайта на Коалицията не остави видимо място на собствените новини на Коалицията.

Изпращайте информация за публикуване до contact@forthenature.org, не по-късно от 5 дни преди дадено събитие. Моля изпращайте ни предимно информация за стратегически важни и национални инициативи и кампании.

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията

  Знаете ли, че..

  Ако смените една обикновена крушка и на нейно място сложите флуоресцентна, за срока на използването й Вие спестявате на атмосверата СО2 в размер нa 1/2 тон. Проверете какво е вашето ЕКО-IQ тук.
           
  Install Flash player!