Календар

Солидарно

В тази секция ще публикуваме информация за кампании и инициативи на групи и организации, фокусиращи се върху по-странични теми от пряката роля на Коалицията „За да остане природа” да опазва защитените зони и територии в България. С тази стъпка разширяваме убеждението си, че ролята ни като граждански организации е не само пряко да следваме мисията си, а и да насърчаваме и подкрепяме развитието на гражданското общество в страната ни.


22 април - Национален протест 'Да спасим пчелите'

22 април - Национален протест 'Да спасим пчелите'Коалиция "За да остане природа в България" изцяло подкрепя протеста на пчеларите, който ще се проведе на Деня на Земята в София. Начало: 13:30, сборен пункт: между Президенството и Министерски съвет

Прочети пълния текст

4256 посещения

2-ри Април - Световен ден за информираност за аутизма

2-ри Април - Световен ден за информираност за аутизмаВ София, на 2 Април, в 19.30ч. ще се проведе събитие по осветяването на Националната Художествена Галерия в синьо - като сграда с историческа и архитектурна стойност и символ на българското изкуство.

Събието по осветяването в синьо на българска сграда с изключителна стойност се реализира за втора поредна година по инициатива на Фондация «Стъпка за невидимите деца на България» и Сдружение «Тацитус», обединени във Фонд за терапии за деца с аутизъм.

Прочети пълния текст

3944 посещения

Градски предизвикателства

Градски предизвикателстваПрограмата “Градски предизвикателства“ на Фондация „ЕкоОбщност“ започва с конкурс, който провокира гражданите да реагират на екологичните проблеми в градската им среда и да предприемат действия за ангажиране на институциите и общността за своевременното им решаване. Програмата е за хората от града и селото, които ги е грижа за случващото се около тях и искат да обединят усилия, за да могат успешно да разрешат екологичните проблеми, които пряко ги засягат.

Прочети пълния текст

3721 посещения

Родители на протест срещу липсата на алтернатива за предучилищното образование

Родители на протест срещу липсата на алтернатива за предучилищното образованиеПротестът ще се състои пред Народното събрание от 10 часа на 12.12.2012 г.
Може да подкрепите и подписката Родители срещу задължителната предучилищна подготовка

Прочети пълния текст

3898 посещения

Примерни сфери, за които ще бъдат публикувана информация, са: права на човека и равенство между хората, социални политики, образование, достъп до информация и гражданско участие и т.н., както и сфери, имащи пряко въздействие върху опазването на околната среда като биологично земеделие, природосъобразен туризъм, био и еко продукти.

Сайтът на Коалицията НЯМА да публикува информация за инициативи и кампании, които провокират дискриминация на базата на пол, възраст, сексуална ориентация, националност или етническа/религиозна принадлежност.

Приоритет при взимане на решения дали дадена информация да бъде публикувана на сайта ще имат инициативи и кампании на граждански групи, неправителствени организации или групи от организации с доказана роля в своите сфери (имащи дългогодишен опит и видима активност), както и новосформиращи се групи доброволци по актуални теми от обществения живот.

Коалицията „За да остане природа в България” събира граждански групи и неправителствени организации с конкретни устави, цели и мисии и в този смисъл, тя НЕ може да предостави експертиза или да изказва позиция по въпроси, публикувани на сайта й в секция „Солидарно”, тъй като стоят в страни от уставите, целите и мисията на отделните организации и групи. Това, което Коалицията може да направи и прави като Коалиция от граждански групи и неправителствени организации, е да предостави възможност за други групи да намерят по-широко оповестяване на инициативи и кампании като по този начин подкрепи активността на гражданското общество в България. За повече информация читателите на сайта следва да потърсят организаторите на конкретната инициатива.

Коалицията „За да остане природа в България” си запазва правото да постави банер с линк към секция „Солидарно” на видимо място в сайта си, в случай, че заявките за публикации в секцията зачестят до толкова, че публикуването им на начална страница на сайта на Коалицията не остави видимо място на собствените новини на Коалицията.

Изпращайте информация за публикуване до contact@forthenature.org, не по-късно от 5 дни преди дадено събитие. Моля изпращайте ни предимно информация за стратегически важни и национални инициативи и кампании.

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията

  Знаете ли, че..

  Прилепите са едни от най-древните бозайници. Появили са се преди около 55 млн. години, а днес заедно с гризачите са най-разпространените млекопитаещи в света.
           
  Install Flash player!