Календар

Включете се в студентски лагер „Зa Балкана”

Включете се в студентски лагер „Зa Балкана”Традиционният природозащитен младежки лагер на Българска фондация Биоразнообразие тази година ще се състои от 1 до 6 август 2014 г. в близост до географския център на България и по-точно около хижа „Горския дом“ в местността Узана.

Поляната на Узана е най-широката билна поляна в Стара планина и е обградена отвсякъде с вековни букови гори. Надморската ѝ височина варира от 1220 до 1350 м, като най-високата точка е връх Марков стол (1352 м). Местността е изходна точка към два парка: на запад - Национален парк „Централен Балкан " и на изток - Природен парк „Българка". Традиционно нашите експерти ще ви запознаят с характерните за района растителни и животински видове, както и с техните местообитания, ще помогнем на стопанина на хижата, ще чистим, ще носим дърва, ще участваме в изграждането на Детската природна академия, която БФБ създава в района. Ще изследваме биоразнообразието из буковите гори на двата парка, ще изкачим най-високия връх в околността (Исполин - 1524 м), както и други интересни занимания.

Ето някои акценти от програмата:

- природозащитно законодателство: каква е разликата между природен и национален парк; категории защитени територии съгласно международната класификация на IUCN;

- управление на горите; защитени видове и планове за действие;

- инвентаризация на видовете от района: експертни групи по гъби, растения, птици, едри бозайници, влечуги и земноводни, безгръбначни;

- връзката между опазването на природата и устойчивото земеделие и животновъдство;

- екосистемни услуги и ползвания - какво значи това и как да оценим природните ресурси;

За да участвате, прочетете подробната информация за условията, при които се провежда лагера, в приложения формуляр за кандидатстване. Попълнените формуляри изпращайте до 20 юли 2014 г. на e-mail El.Ivanova@biodiversity.bg

Лагерът е част от дългогодишната стратегия на Българска фондация Биоразнообразие за подкрепа на младите специалисти в природозащитата и се осъществява чрез проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони” финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Снимка: Стефан Аврамов, лагер 2013

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2989 посещения

OFF

Последно качено » Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони