Календар

Номинирайте за Годишните награди за биоразнообразието 2012

Номинирайте за Годишните награди за биоразнообразието 2012По традиция Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) присъжда Годишни награди за биоразнообразието. Тази година бихме искали да определим номинациите за Годишните награди с вашето активно участие и да превърнем церемонията в истински празник за тези, които имат заслуга за опазването и популяризирането на природата, или са спомогнали за промяна на законодателството за биоразнообразието, така че да продължим да бъдем една от водещите Европейски държави по отношение богатство на запазени видове и местообитания.

Годишните награди ще бъдат раздадени в 8 категории (описани подробно по-долу), ако има достатъчно добри кандидатури за всяка от тях. Жури от експерти и личности от различни области ще определи носителите на наградите и както всяка година те ще бъдат раздадени на специална церемония през септември.

Идеята ни е да се отличат най-ярките постижения в България, както и да се даде гласност на добрите практики, свързани с опазването на природата. Ние не раздаваме „отрицателни”, а само „положителни” награди. Желанието ни е българското общество да научи за успехите и усилията на тези, които се опитват да запазят българската природа – граждани, неправителствени организации, медии, институции.

Всички граждани, журналисти, неправителствени организации (НПО) и институции имат възможност да предложат своите номинации в следните категории:

1. Най-успешна кампания (акция/дейност), свързана с опазване на биоразнообразието

Критерии:
• обществена значимост
• ефект от кампанията (акцията/дейността)
• отзвук от кампанията (акцията/дейността) – изпълнение на поставените цели, провокиране на обществен дебат, отговори от заинтересовани страни, отразяване от медиите и др.

Кой може да бъде номиниран?
• цяла кампания, отделна акция или дейност
• кампания (акция/дейност), която е реализирана от НПО, местна власт, държавна институция или отделни граждани
• кампания (акция/дейност), която е реализирана от повече от една организация/институция

2. Най-добър журналистически материал, свързан със опазване на българската дива природа

Критерии:
• значимост на публикацията
• обективност на материала
• отзвук от публикацията (провокиране на обществен дебат по проблема, коментари, отговори от заинтересовани страни, разследвания и др.)

Кой може да бъде номиниран?
• журналистически материал от електронни и печатни медии (или серия)
• журналистически материал от регионални и национални медии
• един журналист може да участва с повече от един материал


3. Доброволец за природата

Критерии:
• принос в опазването или популяризирането на биоразнообразието;
• участие в различни акции за опазване на природата;
• помощ в текущи дейности на организации или институции, работещи за опазване на биоразнообразието;

Кой може да бъде номиниран?
• Всеки български гражданин без значение от неговата възраст, пол и образование.

4. Политик с най-голямо внимание към българската природа

Критерии:
• принос в опазването или популяризирането на биоразнообразието;
• участие в законодателни промени, свързани с опазване на природата;

Кой може да бъде номиниран?
• Всеки български депутат (настоящ и бивш), без значение от неговата политическа принадлежност;
• Политик от местната власт, държавната администрация.

5. Награда за подкрепящи биоразнообразието бизнеси

Критерии:
• Бизнесът нe оказва отрицателни въздействия върху природната среда, в която работи;
• Бизнесът е разработил и спазва политики за опазване на биоразнообразието;
• Стопанските дейности са съобразени с целите за опазване и възстановяване на биоразнообразието и на средата, в която се развива;
• Стопанската дейност е подпомогнала опазването или възстановяването на отделни видове или местообитания.

Кой може да бъде номиниран?
• юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон, закона за кооперациите, земеделски производители
• ферми, разположени във или в близост до територия с висока природна стойност (вкл. Натура 2000 зона или защитена територия)

6. Награда за дарение/дарител в областта на биоразнообразието

Критерии:
• значимост на дарението
• подходящ начин да бъде показано дарението (документи, снимки, публикации, др.)

Кой може да бъде номиниран?
• Фирми, организации, граждани, които са направили дарение за даден вид, кампания, дейност, свързана с биоразнообразието
• Изключват се проекти финансирани от правителството и Европейския съюз

7. Институция/организация с принос в опазването на биоразнообразието

Критерии:
• разрешаване на значим природозащитен проблем през 2012
• принос в опазването на защитени видове
• ефективно управление на защитена територия / зона
• популяризиране и създаване на положителен имидж на управляваната територия
• успешно запазване на управляваната територия от определени посегателства

Кой може да бъде номиниран?
• държавни институции, местни власти, НПО, които работят за опазването на защитени територии / зони и видове

8. Награда за цялостен принос за опазване на българската природа

Критерии:
• Човек / институция / организация с доказан принос към опазване на биоразнообразието;
• Всички приложени материали (документи, снимки, подписка, публикации и др.), които доказват приносът ще бъдат от полза.

Кой може да бъде номиниран?
• учени, общественици, граждани, организации, институции

Номинациите трябва да са свързани с периода 22 май 2012 – 22 май 2013, времето, когато според нас изтича една година на биоразнообразието.

Очакваме вашите предложения до 31 юли 2013 18.00 ч. на e-mail: awards@biodiversity.bg или по пощата на адрес: София 1233, ул. Веслец 39-41, ет.4, ап.11 «За Годишните награди за биоразнообразие». По-голяма тежест ще имат номинации, придружени с обосновка.

Присъждането на Годишните награди се организира в рамките на проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони”, който се изпълнява в партньорство от 7 български и 4 швейцарски организации в Западна и Централна Стара планина за срок от 4 години. Проектът има за цел да покаже как местното развитие и опазването на природата могат да съжителстват безконфликтно и да допринасят за повишаване на доходите и качеството на живот в селските райони на България. Финансиран е от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Разчитаме на вашата активност, за да наградим най-добрите!

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2191 посещения

OFF

Последно качено » Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони