Календар

Среща-дискусия „Влиянието на пашата в националните паркове, свързана с прилагането на подмярка “Пасторализъм“ от ПРСР, върху биоразнообразието“ по инициатива на Българска фондация Биоразнообразие

Среща-дискусия „Влиянието на пашата в националните паркове, свързана с прилагането на подмярка “Пасторализъм“ от ПРСР, върху биоразнообразието“ по инициатива на Българска фондация БиоразнообразиеНа 2 декември 2014 г., в София, се проведе среща, на която бе обсъдено на влиянието на пашата в националните паркове, свързана с прилагането на подмярка “Пасторализъм“, върху биоразнообразието.
В срещата участваха представители на Коалиция „За да остане природа в България“ (Българска фондация Биоразнообразие, СДП Балкани, Асоциация на парковете в България, Българско дружество за защита на птиците) както и представители на Министерството на околната среда и водите, Българска академия на науките, Инициатива „Прозрачни планини“, Сдружение за териториален и екологичен просперитет (СТЕП), ЕКО-иновации ООД, Българско дружество за опазване на биологичното разнообразие - СЕМПЕРВИВА, и Асоциация за опазване и развъждане на местна дългокосместа коза (АОРМДК) – гр.Кресна, научни работници и експерти в сферата на опазване на природните местообитания и управлението за защитени територии.

Начало на дискусията поставиха представените от Българска фондация Биоразнообразие резултатите от работата по създаване на Стратегически план за управление на планинските пасища на територията на Национален парк „Централен Балкан“, разработван в рамките на проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони”.
Бяха представени доклад по оценка на влиянието на пашата, свързана с изпълнението на агроекологичната подмярка „Традиционни практики за сезонна паша (Пасторализъм)“ върху природните местообитания на територията на Национален парк „Централен Балкан”, резултати от проведена анкета на тема: „Ефективност от въвеждане и изпълнение на подмярка „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“, както и междинни резултати от разработването на Стратегически план за управление на планинските пасища на територията на Национален парк „Централен Балкан“
Основните обсъждани въпроси бяха свързани с ползите и негативните последствия от прилагането на подмярката на територията на националните паркове в България.
В резултат на откритата и ползотворна дискусия участниците в срещата успяха да достигнат до консенсус по ключови мерки за подобряване ефективността от прилагането на подмярката. Беше разписано общо предложение за промяна на проект за Програма за развитие на селските райони 2014 г. – 2020 г. в частта и засягаща Направление 10.1.4 „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“ и официално внесено в Министерсвото на земеделието и храните.
Радваме се, че имахме възможността да обсъдим нашата работа на този форум и благодарим за активното участие на всички участници в срещата.

Общите ни становище може да видите тук: предложение за допълнения и корекции по Проект на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 в частта й засягаща направление 10.1. 4 Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2231 посещения

OFF

Последно качено » Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони