Календар

“Реинтродукцията на редки видове - успехи и предизвикателства' - част от Курс 'Опазване на биоразнообразието'

“Реинтродукцията на редки видове - успехи и предизвикателства' - част от Курс 'Опазване на биоразнообразието'Както знаете, всяка година хиляди видове изчезват от лицето на земята, ареалите им се стесняват и популациите намаляват. Човешката дейност, промяната на хабитатите, климатичните промени, всичко това намалява биоразнообразието с огромни темпове. Но какво е нужно, за да обърнем тази тенденция?

Можем ли да върнем видове, които са изчезнали от природата на България? Научете как, с историята на два емблематични вида - белоглавия лешояд и белошипата ветрушка, които са на път да спечелят битката с времето. За начините за възстановяване на редки видове животни, за проблемите и победите, ще ви разкаже Елена Кметова от ”Зелени Балкани".
Темата:

“Реинтродукцията на редки видове - успехи и предизвикателства"

Часът и мястото: 14. 01.(сряда), от 18:30 ч., зала 163 в Биологически факултет на Софийски университет “ Св. Климент Охридски.
Ето и линк към Facebook събитието: https://www.facebook.com/events/859312764091241/?context=create&previousaction=create&source=49&sid_reminder=780766230540713984&sid_create=1431845727

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1789 посещения

OFF

Последно качено » Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони