Календар

'Малките ВЕЦ - зелена енергия или унищожители на биоразнообразието?' - част от Курс 'Опазване на биоразнообразието'

'Малките ВЕЦ - зелена енергия или унищожители на биоразнообразието?' - част от Курс 'Опазване на биоразнообразието'От 2002 година насам са построени или в процес на разрешаване над 300 малки ВЕЦ, а 2/3 от тях са в НАТУРА 2000. Веднъж построени те променят хидрологичния режим на реката, фрагментират я и оставят след себе си - всичко друго, но не и жива река.

Какво е въздействието на различните типове мВЕЦ върху защитените видове и местообитания, как да прекратим унищожаването на реките, а тези които са вече увредени - как може да възстановим техните екосистеми.

Какво предлага проекто-Европейското ръководство за мВЕЦ в НАТУРА 2000 и какви задължения не изпълниха Басейновите дирекции в първия 5 годишен период от своята работа. Презентация на Андрей Ковачев, СДП БАЛКАНИ и инициативата "Прозрачни планини" (форум на темата на страницата "Прозрачни планини").

25. 02 (сряда), от 18:30 ч. в зала 163, в Биологическия факултет на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”.

Темата:
“Малките ВЕЦ - зелена енергия или унищожители на биоразнообразието?”

Facebook събитието

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

1951 посещения

OFF

Последно качено » Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони